Notis om evenemang

Det är gratis med notiser i vårt nyhetsbrev för organisationer och privatpersoner. Kommersiella annonser tar vi dock inte emot. Notiser som inte är våra egna har vi endast med i ett utskick av nyhetsbrevet. 

För att få in en notis i vårt nyhetsbrev måste vi ha all information senast kl. 12.00 på tisdagen samma vecka som nyhetsbrevet publiceras. Vi förbehåller oss rätten att redigera text och bild. 

Fyll i relevanta fält nedan.


 

 

 

.