Reservera gravplats

Reservering av gravplats görs gratis men enbart för medlemmar i Judiska församlingen. Gravbrev erhålls och en reservation görs i databasen,  kontakta Anna Nachman