Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Varför bli medlem?

  • Du vill att det ska finnas ett judiskt liv i Sverige och att det finns en organisation som tillvaratar judiska intressen i samhället
  • Du vill att det ska finnas ett rikt judiskt utbud av kultur
  • Du vill att den judiska gruppen ska kunna leva tryggt här
  • Du vill att det ska finnas en judisk organisation som är engagerad i kampen mot antisemitism och annan rasism
  • Du vill att det ska finnas ett religiöst judiskt utbud som tillfredsställer alla önskemål/behov
  • Som ny medlem erhåller du alla medlemsförmåner omgående. Medlemspris för begravning erhålles dock först efter 5 års medlemskap.