Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

Övrigt material

Yerushalaim Shel Zahav

Minnesceremoni på jom hashoa

Högtidlighållande av jom hazikaron

Dikter & Dip del 2 av 2

Dikter och Dip del 1 av 2

Karantärkonsert (del 2) med Julia Fischler