Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Maynard föreläser

Maynard föreläser om judiska ämnen. 

"Att namnge ett judiskt barn"

"G-d eller Gud?"

”Judendomens inställning till avbilder.”

"Därför att Gud vill det..."

"Lite om Bibeln"

"Sefardisk musik"

"I begynnelsen"