Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

Karantänkommentarer

Karantänkommentarer - ett videoprojekt med judiska röster under coronatiden
Syftet med projektet är att judiska röster ska kommentera situationen just nu och genom detta föra oss närmare varandra när vi inte kan träffas lika mycket. 

Karantänkommentarer Aron Verständig

Karantänkommentarer med Hanna Rajs Lara

Karantänkommentarer med Karin Brygger

Karantänkommentarer med Ronn Elfors Lipsker

Karantänkommentarer med Isidoro Abramowicz

Karantänkommentarer med Anna Nachman

Karantänkommentarer med Dina och Jovan Rajs

Karantänkommentarer med Yuval Hed

Karantänkommentarer med Jonatan Unge

Karantänkommentarer med Tal Lewinsky

Karantänkommentarer med Alice Hüttner.

Karantänkommentarer med Alexander Freudenthal

Karantänkommentarer med Channa Riedel

Karantänkommentarer med Mattias Amster

Karantänkommentarer med Henry Bronett

Karantänkommentarer med Hannah Rubinstein Jakobsson

Karantänkommentarer med Joel Spira

Karantänkommentarer med Anne Kalmering

Karantänkommentarer med Dennis Kahn

Karantänkommentarer med Sandra Weil

Karantänkommentarer med David lazar

Karantänkommentarer med Marika Cahn

Karantänkommentarer med Deanne Mannelid Okret

Karantänkommentarer med Zikaron

Karantänkommentarer med Udi Steenberg

Karantänkommentarer med Michael Rothschild

Karantänkommentarer med Johanna Schreiber

Karantänkommentarer med Captain Ayup (Itzik Cohen) FAUDA

Karantänkommentarer med Laila Takolander

Karantänkommentarer med Calle Nathanson

Karantänkommentarer med Vanessa Marko

Karantänkommentar av familjen Vider

Karantänkommentar av Ingrid Lomfors

Karantänkommentar av Fabian Arnheim

Karantänkommentar av Estrid Kjellman

Karantänkommentar av Aron Flam

Kararantänkommentar av Margarete Nudel

Karantänkommentar av Rotem Geffen

Karantänkommentar av Alexander Ljungh

Karantänkommentar av Ohad Naharin

Karantänkommentar av Sandra Dahlen

Karantänkommentar av Isak Reichel

Karantänkommentar av Patrick Moser

Karantänkommentar av Paula Grossman

Karantänkommentar av Gabriel Itkes-Sznap

Karantänkommentar av Anna Frey

Karantänkommentar av Daniel Meisels

karantänkommentar av Ania Scheja

Karantänkommentar av Daniel Szpigler

Karantänkommentar av Chaim Greisman

Karantänkommenar av Miriam Bagner

Karantänkommentar av Natalie Lantz

Karantänkommentar av Bernt Hermele

Karantänkommentar av Annika Hernroth Rothstein

Karantänkommentar av Benny Rung

Karantänkommentar av Doron Gabbay

Karantänkommentar av Josefin Knudsen

Karantänkommentar av Nadya Albertsson

Karantänkommentar av Gabrielle och Elias Aaron Johansson samt Katja Frank Waisman

Karantänkommentar av Elie Kellerman

Karantänkommentar av Ruben Sznajderman

Karantänkommentar av Rebecka Josephson och Leah Wolff

Karantänkommentar av Christina Gamstorp

Karantänkommentar av Stefan Mehr

Karantänkommentar av Daniel "Jumbo" Epstein