Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Besök en gudstjänst /Visit a service

Om du vill delta under en gudstjänst fyller du i formuläret nedan. Vår säkerhetsavdelning behöver informationen så att alla kan känna sig trygga under gudstjänsterna. Hoppas du har förståelse för detta.

Vi behöver dina uppgifter senast 72 timmar innan ditt planerade besök för att kunna behandla den. När du skickat in alla uppgifter hör av oss så snart vi kan!

Om du vill besöka en annan synagoga än Stora synagogan specificera vilken under rubriken övrig information nedan. 


EnglishIf you wish to attend a service, please fill out the form below. Our security department needs the information in order för everyone to feel safe during the services.

We need your information no later than 72 hours before your planned visit to be able to process it. When you  have submitted all the information, we will contact you as soon as we can!

If you wish to visit another synagogue than the Great Synagogue of Stockholm please specify which under "other information".