Shana Haba'a

Shana Haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian. Välkomna alla ungdomar födda 2007!

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och Israel, samt att diskutera olika identitetsfrågor. Det gör vi på gruppträffar i Stockholm, kollohelger med särskilda ämnen och en utbildningsresa till Israel. Israelresan består både av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med israeler och grupper inom Israel, samt volontärsarbete. På kollot firar vi shabbat tillsammans och har ett tvådagars seminarium för att lära känna varandra bättre, bygga en stark grupp, och fokusera på ett israeliskt ämne. 

Bland annat kommer flera av de följande ämnena tas upp under läsåret:

Judisk historia och kopplingen till Israel
Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna), druser, integrationsfrågor
Det civila samhället i Israel
Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen
Israels städer – heliga och icke-heliga platser
Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten
Israel och dess grannar, Palestina, konflikten
Sverige och Israel – likheter och skillnader
Judendom i världen idag

För deltagare från Stockholm är deltagandet obligatoriskt vid söndagsträffar i Stockholm och på kollohelgerna. För deltagarna från andra städer är endast kollohelgerna obligatoriska. 

 

Shana Haba'a 2022/2023

Shana Haba'a börjar med ett informationsmöte för föräldrar den 8 september 2022, kl.17.30-18.30.

Året avslutas med en tvåveckors, gemensam resa till Israel juni-juli 2022. 

 

Schema 

Infomöte för föräldrarna

 • 8 september 2022, 17.30-18.30 (online)
 • 4 juni 2023, 17.00-18.00 (online)

Gruppträffar i Stockholm, söndagar 10-15

 • 4 september 2022
 • 23 oktober 2022
 • 20 november 2022
 • 18 december 2022
 • 5 februari 2023
 • 12 mars 2023
 • 25 april 2023

Kollohelger

 • 23-25 september 2022
 • 26-28 maj 2023

 

Pris & betalning Programmet kostar 30.000kr* och inkluderar:

 • Alla gruppseminarier, föreläsningar och workshops med gäster, lunch och mellanmål
 • Kollohelger (kosher mat, aktiviteter och logi)
 • Israelresan (flygbiljetter, kosher mat, logi, försäkring, resor inom Israel, entrébiljetter).

I början av september håller vi ett infomöte om resan, där alla anmälda blir inbjudna. Sista datumet för att bestämma om man deltar i Israelresan är 31 oktober 2022.

För frågor angående programmet, kontakta admin.utbildning@jfst.se. 

 *Nedsättning upp till 10,000kr är möjligt för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. Information om nedsättning skickas till alla anmälda under hösten.

Delbetalning av avgiften sker enligt schemat nedan:

Betalningar Fakturan skickas Oss tillhanda 
Del 1: 5000kr 16 november 2022 30 november 2022
Del 2: 15000kr 14 februari 2023 28 februari 2023
Del 3: 10000kr 5 maj 2023 19 maj 2023

 

Alternativt kostar programmet 5.000 kr och innehåller:

 • Alla söndagsseminarier /workshops med gäster och lätt lunch 
 • Två kollohelger (kosher mat och logi).

För mer information och frågor kontakta szilvi.somlai@jfst.se

*Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet.

 

Ändringarna och information angående Covid-19På grund av rådande omständigheter har vissa rutiner och delen av programmet uppdaterats. Vi följer FHM:s riktlinjer. Vi kommer hålla träffarna i en större lokal på söndagar istället för under veckan. Vi bokar in bussar för att föra deltagare till kollot för att undvika åka kommunalt och därmed minska risken för smittspridning. Datumen för Israelresan fastställas hösten 2022.

 

Anmälan för barn födda 2007

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2022. Anmälan sker genom detta formulär