Shana Haba'a

Shana Haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian. Målgruppen är åldern mellan bnei mitsva och 4Å-ledarskapsutbildning. Programmet börjar med ett informationsmöte för föräldrar i oktober 2021, och slutar med en tvåveckors resa till Israel juni-juli 2022.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och Israel, samt att diskutera olika identitetsfrågor. Det gör vi på gruppträffar i Stockholm, kollohelger med särskilda ämnen och en utbildningsresa till Israel. Israelresan består både av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med israeler och grupper inom Israel, samt volontärsarbete. 

På kollot firar vi shabbat tillsammans och har ett tvådagars seminarium för att lära känna varandra bättre, bygga en stark grupp, och fokusera på ett israeliskt ämne. 

Bland annat kommer flera av de följande ämnena tas upp under läsåret:

 • Judisk historia och kopplingen till Israel
 • Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna), druser, integrationsfrågor
 • Det civila samhället i Israel
 • Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen
 • Israels städer – heliga och icke-heliga platser
 • Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten
 • Israel och dess grannar, Palestina, konflikten
 • Sverige och Israel – likheter och skillnader
 • Judendom i världen idag

Deltagandet är obligatoriskt vid söndagsträffar i Stockholm och på kollohelgerna. 

Pris & betalningProgrammet kostar 30.000kr* och inkluderar:

 • Alla gruppseminarier, föreläsningar och workshops med gäster, lunch och mellanmål
 • Kollohelger (kosher mat, aktiviteter och logi)
 • Israelresan (flygbiljetter, kosher mat, logi, försäkring, resor inom Israel, entrébiljetter).

I början av oktober håller vi ett infomöte om resan, där alla anmälda blir inbjudna. Sista datumet för att bestämma om man deltar i Israelresan är 31 oktober 2021.

 *Nedsättning upp till 10,000kr är möjligt för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. Information om nedsättning skickas till alla anmälda under sommaren.

Delbetalning av avgiften sker enligt schemat nedan:

Betalningar Fakturan skickas Oss tillhanda 
Del 1: 5000kr 20 oktober 2021 31 oktober 2021
Del 2: 15000kr 21 februari 2022 28 februari 2022
Del 3: 10000kr 21 april 2022 30 april 2022

 

Alternativt kostar programmet 5.000 kr och innehåller:

 • Alla söndagsseminarier /workshops med gäster och lätt lunch 
 • Två kollohelger (kosher mat och logi).

För mer information och frågor kontakta szilvi.somlai@jfst.se

*Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet.

Anmälan

Anmälan för 2021/2022 är nu öppen här. Anmälan till gruppträffarna och kollohelgerna är bindande. Anmälan till Israelresan är bindande fr.o.m. den 31 oktober 2021.

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring Shana Haba, vi samlar in ditt barns namn, personnummer, passdetaljer och email för att kunna boka resa för barnet.


Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Ändringarna och information angående Covid 19På grund av rådande omständigheter har vissa rutiner och delen av programmet uppdaterats. Vi följer FHM:s riktlinjer. Vi kommer hålla träffarna i en större lokal på söndagar istället för under veckan. Vi bokar in bussar för att föra deltagare till kollot för att undvika åka kommunalt och därmed minska risken för smittspridning.  Datumen för Israelresan fastställas hösten 2021.