Lennart Skutins fyra årstider

Du som är född 2002 och/eller börjar andra ring har chansen att förgylla ditt läsår med Judiska Församlingen i Stockholms ledarskapsutbildning -  Lennart Skutins Fyra Årstider. Sprid gärna informationen till andra i målgruppen, ju fler vi är desto mer har vi att lära oss av varandras erfarenheter och tänk.

Utbildningen täcker relevanta områden inom judendom, ledarskap, gruppdynamik och identitet. Vi varvar söndagsträffar med helgseminarium ute på Judiska Församlingens kollo i Roslagens skärgård. Vi bjuder in in framgångsrika personer som håller inspirerande workshops och föreläsningar inom sitt område. För att du ska få ut så mycket det bara går ur denna chavaya är det viktigt att du deltar vid varje tillfälle, så kolla igenom det preliminära schemat och hör av dig om det krockar. 

Träff 1 Kollo 1 Träff 2 Träff 3 Kollo 2 Träff 4 Träff 5 Träff 6 Kollo 3
15 sep 20-22 sept 27 okt 24 nov 10-12 jan 16 feb 15 mars 5 april 22-24 maj


Utbildningen avslutas i maj 2020 där samtliga deltagare som fullföljt utbildningen tilldelas diplom och intyg på att ni genomfört utbildningen. Lärdomarna från “4Å” sträcker sig långt, utbildningen ger lärdomar med stort värde både i privat- och arbetslivet.

Utöver utbildningen finns chansen  att praktisera på en kolloperiod. Det är superkul och ett av flera bra forum att öva på sitt judiska ledarskap. Mer om detta längre fram i utbildningen då det är en bonus och inget obligatoriskt.

I din anmälan vill vi att du skriver lite om dig själv, ca en halv A4 om följande:

  • Namn, födelseår, årskurs och nuvarande hemstad.
  • Dina erfarenheter av judendomen och judiska traditioner.
  • Dina intressen och utmärkande karaktärsdrag - vad gör dig till den du är?
  • Varför du vill utveckla ditt judiska ledarskap.
  • Eventuella matallergier och annat vi behöver veta samt eventuella frågor.
  • Vårdnadshavares namn, postadress och telefonnummer.
  • Dessutom ska du besvara följande frågorna 1 - 3 nedan med ca 3-5 meningar per fråga:

1.      Vad tycker jag kännetecknar en välfungerande grupp?
2.      Vad tycker jag kännetecknar en illafungerande grupp ?
3.      Hur tycker eller tror jag att man kan åtgärda en illafungerande grupp ?

Kursavgiften är 4 000 kr. Om minst en vårdnadshavare är medlem i någon judisk församling i Sverige subventioneras priset till 2 000 kr. Kursavgiften faktureras per brev efter anmälan.

Anmälan sker till 4arstider@gmail.com senast 30 augusti. Om ni har några frågor, hör av er!

För mer information kontakta 4Å-handledare Aaron David eller utbildning@jfst.se.