Priser för undervisning inför bar & bat mitsva

Priser för hela bnei mitsva programmet

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar 0 kr
En förälder är församlingsmedlem 4.000 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 8.000 kr