Förberedelser inför bar & bat mitsva

Oavsett om ditt barn vill delta i hela vårt bnei mitsva program, delar eller inte alls, vill vi att ni anmäler att ert barn ska bli bar eller bat mitsva via formuläret "Anmäl inför bar och bat mitsva".

När ert barn är anmält kommer vi att ta ta kontakt med er för att bestämma datum och synagoga för ert barns bnei mitsva. Genom anmälan ser ni till att ni får den hjälp ni behöver och att det inte blir några krockar mellan olika bnei mitsvor. 

Att bli bar & bat mitsvaAtt bli bar & bat mitsva är ett stort steg i livet för både barn och föräldrar. Vi vill hjälpa barn och deras familjer att förbereda sig. Bnei mitsvaprogrammet är ett utbildningsprogram för alla flickor som fyller 11 och alla pojkar som fyller 12.

När flickor fyller 12 år blir de bat mitsva. När pojkar fyller 13 år blir de bar mitsva. Att bli bar och bat mitsva innebär att man blir vuxen ur ett judiskt perspektiv. Detta betyder att man kan skilja på gott och ont och därför ansvara för sina handlingar.

I samband med bar och bat mitsva är det vanligt att barnen läser en text ur torahrullarna eller en annan hebreisk text i en av våra synagogor. 

Bnei mitsvaprogrammetBnei mitsvaprogrammet, för flickor som fyller 11 år och pojkar som fyller 12 år, pågår året innan bar och bat mitsva. Barnen träffas regelbundet för att få kunskap, social gemenskap och lära sig hebreiska. Vid start av bnei mitsvaprogrammet får varje deltagare som vill utbildningshandboken Att växa upp som jude av Judiska Församlingen. Boken är en handbok som vägleder dig genom utbildningen inför din stora dag.

Programmet pågår under ett år och består av fyra delar:

  1. Judisk utbildning
  2. Intensivkurs i hebreiska 
  3. Lär känna synagogan 
  4. Individuell textläsning (haftara etc)

1. Judisk utbildningBarnen lär sig om judiska traditioner, judiska helger, den judiska livscykeln och judiska värderingar. Träffarna rekommenderas för alla barn som inte går på Hillelskolan. 

Schema för judisk utbildning 2020
Träff en gång/månad på söndagar, i centrala Stockholm. 

2. Intensivkurs i hebreiska (för nybörjare)
Schema 2020
Varje tisdag eftermiddag, i centrala Stockholm

Kursen äger rum varje helgfri tisdag eftermiddag. Kursen rekommenderas för alla barn som inte går på Hillelskolan, som inte har tillräcklig kunskap i hebreiska eller vars kunskaper behöver fräschas upp.

3. Lär känna synagogan
En gång per termin har vi kabbalat shabbat (shabbatgudstjänst) med efterföljande shabbatmiddag för bnei mitsvagruppen med familjer i Stora Synagogan. Information om shabbatgudstjänster och middagar kommer per mail till alla som anmält sitt barn inför bar och bat mitsva.

4. Individuell textläsning
Individuellt schema som bestäms av barn och lärare gemensamt.

Att fira bar och bat mitsva i en av Stockholms synagogor kan se olika ut beroende på synagogans religiösa inriktning och beroende på barnets förmåga. Det är vanligt att barnen läser ett stycke ur veckans torahavsnitt (som alltid hämtas från de fem moseböckerna) samt den tillhörande haftaran som är en del av de andra böckerna i den hebreiska Bibeln, såsom Nevi’im  eller Ketuvim. Veckans toraavsnitt och haftaraavsnitt är samma i alla synagogor över hela världen. Att läsa ur torahn betyder att barnet lär sig att läsa originaltexten på hebreiska, direkt ur en sefer torah (torahrulle) samt den tillhörande melodin. Även haftaran läses från originaltexten på hebreiska, men då med vokaltecken. Det är därför viktigt att ert barn har tillräckliga förkunskaper i det hebreiska alfabetet. Barnen lär sig även läsa kiddush över vinet på shabbat. De som önskar kan även lära sig att leda utvalda delar av gudstjänsten för shabbat samt att säga några ord (ge en liten dvar tora) om veckans torahavsnitt eller sin haftara.

Vi hjälper varje barn att komma i kontakt med lärare kring textläsning i god tid innan bar eller bat mitsva (vi rekommenderar att barnet börjar studera senast 6 månader innan sin bar eller bat mitsva). 

För att vi ska kunna hjälpa just ditt barn behöver du anmäla barnet. När vi fått anmälan, kontaktar vi dig för att se vad just ni behöver hjälp och stöd med.

För mer information och frågor kontakta utbildning@jfst.se