Hemstöd

Hembesök från vår personal 1–2 gånger per vecka i Stockholmsområdet. I hemstödet ingår hjälp med enklare göromål i vardagen såsom matlagning, inköp, ledsagning, promenader och sällskap vid måltider (OBS ej städning).

Du kan även få besök av oss om du är på sjukhus eller äldreboende. Stödet ges efter behovsprövning och kan ges regelbundet eller som punktinsatser. Stödet ska ses som komplement till den service du kan få genom kommunal hemtjänst/ledsagning m.m. Endast tillgängligt för församlingens medlemmar. Servicen är kostnadsfri och ingår i medlemsavgiften till församlingen.

För mer information och frågor kontakta Helene Eliasson Lundström eller tel. 070-759 05 79. 

Avslutat samarbete med ClaimsJudiska Församlingen har, som tidigare informerats, avbrutit samarbetet med Claims avseende hemstödet och söker nu fortsätta verksamheten men med annan finansiering. Vi genomför dessa förändringar för att kunna ge bättre stöd till fler seniormedlemmar än vad vi gör idag. Om du har frågor om Claims kontakta Laila Takolander eller på tel. 072-070 22 73.

Du som är över 65 år eller har en anhörig över 65 år som inte har hemstöd men är intresserad av att få veta mer/ansöka om hemstöd från församlingen, är välkommen att höra av dig till Helene Eliasson Lundström eller på tel. 070-759 05 79.