Hemstöd

Hembesök från vår personal regelbundet i Stockholmsområdet. I hemstödet ingår hjälp med enklare göromål i vardagen såsom matlagning, inköp, ledsagning, promenader och sällskap vid måltider (OBS ej städning).

Du kan även få besök av oss om du är på sjukhus eller äldreboende. Stödet ges efter behovsprövning och kan ges regelbundet eller som punktinsatser. Stödet ska ses som komplement till den service du kan få genom kommunal hemtjänst/ledsagning m.m. Endast tillgängligt för församlingens medlemmar. Servicen är kostnadsfri och ingår i medlemsavgiften till församlingen.

Du som är över 65 år eller har en anhörig över 65 år som inte har hemstöd men är intresserad av att få veta mer/ansöka om hemstöd från församlingen, är välkommen att höra av dig till Helene Eliasson Lundström på tel. 070-759 05 79.