Café 84

Vi är igång med träffar varje fredag kl. 12 i Hollandersalen.

De flesta som kommer är rysktalande.

För info; kontakta Maria Suchotina på 070 5828614