Så går konvertering till

Babylonska Talmud, Shabbat 146a

"Rabbi Aha son till Raba frågade Rav Ashi: Hur är det med konvertiter? Fastän de inte var närvarande vid Sinai berget när Toran gavs – var deras ödesstjärnor närvarande, som det står skrivet, (5:e Moseboken 29:14-15) ” Det är inte bara med er som jag sluter detta förbund med dess edsvillkor. Jag gör det både med dem som i dag står här tillsammans med oss inför Herren, vår Gud, och med dem som i dag ännu inte finns hos oss."

Maimonides, Mishne Tora, Hilkhot Teshuva 3:4

"Rättvisa icke-judar har en plats i den kommande världen."

Går man med tankar på att konverterar så måste man först och främst förstå att bli jude inte enbart är att bekänna sig till en annan tro. Att vara jude är att också att bli del av en kultur, en historia, ett öde.

Det är därför en gradvis och ganska lång process som går ut på att man över tiden anammar en ny kulturell, religiös, etnisk och historisk identitet. Det är därför som rabbinerna redan för över 2,000 år sedan var mycket angelägna om att en person måste vara seriös i sin önskan att konvertera och inte ha några baktankar.

Konverteringsprocessen transformerar en person och kan vara en omvälvande upplevelse. En konvertering kan även påverka konvertitens biologiska familj, vänner och bekanta. Rabbiner är därför mycket noggranna med att försäkra sig att den som önskar konvertera är medveten om detta.

En person som vill konvertera bör lär sig så mycket som möjligt om judendomen, de speciella krav som ställs i form av budorden (mitsvot) t ex vad det gäller matregler, firandet av högtider och shabbat, om judisk kultur, historia etc. En bra början är att läsa böcker om judisk historia och traditioner, och att lära känna judar. Det går generellt bra att besöka en gudstjänst i en synagoga, ofta behöver man bara anmäla sig några dagar i förväg.

Om man börjat lära sig om judendomen på egen hand, knutit kontakter med judar och börjat komma till gudstjänsterna och fortfarande känner en stark längtan att konvertera, kan det vara tillfälle att leta reda på en rabbin för att inleda ett samtal om konvertering. Rabbinen kommer sedan, med utgångspunkt i personens bakgrund och kunskaper, rekommendera hur man ska fortsätta, hänvisa till en annan rabbin som passar bättre, eller avråda från att konvertera. Det finns skillnader i vad som förväntas av en potentiell konvertit beroende på rabbinens individuella syn men också vilken inriktning inom judendomen rabbinen tillhör.

Det förväntas att en person som vill konvertera försöker bli en del i den judiska gemenskapen. Det Innebär att komma regelbundet på gudstjänster, delta i det kulturella livet och börjar bygga upp ett socialt nätverk.

Under konverteringsprocessen när personen fördjupar sina kunskaper om judendom, fortsätter samtalen med sin rabbin och börjar bli mer hemma i den judiska världen börjar konvertiten även hålla kosher (följer de speciella matreglerna), hålla shabbat och andra judiska påbud. 

Den formella konverteringen består av brit mila, omskärelse (för män), att komma inför en Bet Din, en rabbinsk domstol (domstolen pratar med personen om hans eller hennes önskan att bli jude och personen uttrycker sin vilja att följa mitsvot, budorden), och slutligen besöket i det rituella badet (mikva). I samband med mikva-badet förkunnas det nya judiska namnet som personen valt. Från och med detta ögonblick räknas man som jude.

Under hela processen är det mycket viktigt att hålla kontakt med sin familj och förklara varför man är intresserad av att konvertera och hur det kommer att påverka relationerna med familj, släkt och vänner. Ofta finns det mycket oro bland familj och vänner inför ett sådant beslut och det är viktigt att förklara att man inte kommer att överge eller distansera sig från sin familj.

Det är en mitsva (ett religiöst påbud) för en konvertit att hedra sina föräldrar på samma sätt som för en person som föddes som jude.

Hela processen tar minst ett år men det är inte ovanligt att det tar betydligt längre. Det är en individuell process och människor är olika och befinner sig i olika skeenden i livet. Kort sagt: det är en evolution, inte en revolution.

Det kan tillkomma kostnader för en konvertering kontakta Gunila Lefebure för exakt pris.  

Kontakta oss för ortodox konvertering och skriv i meddelandet att det är ortodox konvertering du är intresserad av.

Kontakta rabbin Ute Steyer för konservativ konvertering.