Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda tom  30 april,  gudstjänster är inställda tom 20 april. (Medlemstidningen Tachles har annonser för program. Tidningen trycktes innan församlingen beslöt att ställa in alla program, det som står här på hemsidan gäller, inte Tachels.)

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Konvertering till judendom

En person anses vara jude om han eller hon föds av en judisk mor, detta har varit fallet sedan återkomsten från den babyloniska fångenskapen ca. 517 före modern tideräkning. Detta är också den traditionella definitionen enligt halacha, den judiska lagen. Rabbiner har i tusentals år (från Talmuds tid)diskuterat om och hur en person som inte är född till jude kan konvertera till judendomen. Möjligheten och processen att konvertera har förändrats över tid, idag krävs det att en person konverterar med en Bet Din, dvs en rabbinsk domstol som består av erkända rabbiner.

Judendomen är inte missionerande. Den som vill konvertera ombeds att noga överväga sitt beslut. Den som trots allt står fast vid sin önskan får under rabbinsk ledning undervisning i judendom, och att gradvis närmar sig ett judiskt sätt att leva, hålla kosher, fira shabbat och högtiderna, etc. En konvertering avslutas med brit mila, omskärelse, för män och ett dopp i mikven, det rituella badet för både män och kvinnor.

I Judiska Församlingen i Stockholm kan även den som är son eller dotter till en judisk far eller har adopterats av en judisk mor eller far bli medlem. En person som har konverterat för erkänd rabbin är så klart också välkommen som medlem. (Om ett barn är fött innan föräldern konverterat måste barnet konvertera för att kunna bli medlem i Judiska Församlingen.)

Judiska Församlingen i Stockholms definition på medlemskap är därmed skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude. I Stockholms församling reglerar dessutom varje synagoga vad som gäller för deras synagoga och Stockholms rabbiner är de som håller i eventuella konverteringar. En godkänd konvertering i Stockholm är inte automatiskt godkänd någon annanstans i den judiska världen, oavsett inriktning. Däremot ger konverteringar i Stockholm, oavsett inriktning, rätt att göra alija till Israel.

Läs mer om hur judisk konvertering går till här.

Kontakta oss för ortodox konvertering.Kontakta rabbin Ute Steyer för konservativ konvertering.