Konvertering till judendom

I och med att judendomen anser att icke-judar som lever ett etiskt och rättvist liv får del av den kommande världen precis som judar så har man inte försökt att få andra att konvertera till judendomen. Ändå har det alltid funnits människor som av olika skäl söker sig till judendomen. Vår historia har berikats av människor som har valt att bli del av det judiska folket.

Läs mer om hur judisk konvertering går till här.

Kontakta rabbin Amram Maccabi för ortodox konvertering.

Kontakta rabbin Ute Steyer för konservativ konvertering.