Boka plats på gudstjänst

Om gudstjänster under pandeminGudstjänster är endast öppna för medlemmar, anmälan krävs. Antalet platser är begränsat enligt  FHM:s rekommendationer. För anmälan till gudstjänster i Stora synagogan se längre ner i nyhetsbrevet. För bnei mitsva i Stora synagogan finns möjlighet att förboka 15 gäster för gudstjänster, kontakta Gunila Lefebure: gunila.lefebure@jfst.se. Vi tar för tillfället inte emot några andra besökare.

För gudstjänster i Adat Jeschurun och Adat Jisrael kontakta respektive synagoga. Adat Jeschurun via deras hemsida här, synagogans eget nyhetsbrev eller Jedion, Adat Jisrael via email: info@adatjisrael.se

Stockholms Stora synagoga (konservativ)

Torsdagar kl 08:00
Shabbat och jom tov kl 09:15
Vinterhalvåret (oktober-mars)* kl 17:30
Sommarhalvåret (april-september)* kl 18:30

*För exakt tidpunkt för när gudstjänsterna går över från 17.30 till 18.30 och tvärtom se vår kalender.

Boka in dig för gudstjänster i Stora synagogan via vår kalender 

 

Adat Jeschurun (ortodox)
Vardagar (mån - fre) kl. 07:30
Shabbat & jom tov kl. 09:00


Kvällsgudstjänsterna i  Jeschurun börjar samma tid som shabbat och jom tov börjar under vinterhalvåret. 
Under sommaren (från och med den 17 juni till och med den 11 augusti 2019) har Jeschurun vardagsgudstjänster och kabbalat shabbat tillsammans med Adat Jisrael i synagogan på Södermalm. Shabbatgudstjänst på lördag morgnar är som vanligt i Jeschurun under sommaren. Under sommaren är gudstjänsterna på särskilda tider, se vår kalender. För mer information om gudstjänster se Adat Jeschurun via deras hemsida, synagogans eget nyhetsbrev eller Jedion.

Adat Jisrael (ortodox)
Vardagar (mån - fre) kl. 07:30
Söndagar kl. 08:15
Shabbat & jom tov kl. 09:00


Kvällsgudstjänsterna i  Adat Jisrael börjar samma tid som shabbat och jom tov börjar under vinterhalvåret. Under sommaren vid andra särskilda tider, se vår kalender. Anmäl gudstjänstbesök via Adat Jisraels email: info@adatjisrael.se