Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Besök en gudstjänst

 

Anmäl gudstjänstbesök

 

Om du eller en grupp vill besöka och vara med på en gudstjänst rekommenderar vi fredagarnas shabbatgudstjänster, Gudstjänsten i Stora synagogan startar kl. 18.30 (mellan april - september) och
kl. 17.30 (september - mars). De ortodoxa synagogornas kvällsgudstjänster startar när solen gått ner, se vår kalender

I Stora synagogan sitter män och kvinnor tillsammans. I de ortodoxa synagogorna sitter kvinnor och män separat. I alla synagogor ska män ha huvudet täckt av en kippa, kalott. Det finns kippor att låna i alla synagogor. Gudstjänsterna är på hebreiska, med undantag av predikan som är på svenska eller engelska. 

Under judiska helgdagar får man inte använda mobil, ta bilder eller filma under gudstjänsterna. 

Om man inte är medlem i Judiska Församlingen i Stockholm måste man anmäla sitt gudstjänstbesök senast 72 timmar innan gudstjänsten börjar.