Tack vare engagerad personal och ideella krafter bedriver Judiska församlingen i Stockholm en bred verksamhet. I första hand är verksamheten inriktad på att erbjuda service för våra medlemmar (organisationsskiss).

Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder.

Vi arbetar aktivt för att tillvarata våra medlemmars intressen. Vi håller täta kontakter med det övriga svenska samhället, bevakar intressefrågor och samarbetar med andra

religiösa trossamfund. Judiska Församlingen, inom ramen för Judiska Centralrådet, är den part  det officiella Sverige (riksdag, regering och andra officiella organ) främst har som samtalspart när det gäller frågor som berör det judiska livet i Sverige. Förutom Församlingens egen verksamhet stöder Judiska Församlingen arbetet vid en mängd olika institutioner och organisationer, exempelvis den judiska skolan – Hillelskolan – med förskole- och 6-årsverksamhet, Svenska kommittén mot antisemitism (extern länk), Svensk Israel-Information (extern länk) samt andra, mer tidsbegränsade projekt.