Aaron Isaacs skola (AIS) – för barn mellan 2 - 12 år
Aron Isaacs skola är en judisk ”söndagsskola” där barn mellan 2-12 lär sig judiska traditioner och hebreiska på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med 5 åldersgrupper: 2–4, 5–6, 7–8, 9–12 och en föräldragrupp. Vi spelar spel, sjunger och pysslar i en välkomnande atmosfär där barn känner att de alltid får fråga och säga det de vill. För mer information och avgifter kontakta Szilvi Somlai, utbildningsansvarig: szilvi.somlai@jfst.se
För anmälan klicka här.

Bnei Mitsvaprogrammet - för flickor som fyller 11 år och pojkar som fyller 12 år
Ungdomarna träffas regelbundet under ett år för att få kunskap, social gemenskap och lära sig hebreiska.
För mer information kontakta szilvi.somlai@jfst.se
Anmälan till programmet sker bara via länken: https://goo.gl/forms/Kyg38iQWZ1EEN68r1

Shana haba’a – för ungdomar som under hösten 2017/våren 2018 går i årskurs 9
Regelbundna träffar under året med föreläsningar, Glämstavistelser och andra sociala sammanhang. Vi lär oss fakta om Israel och diskuterar aktuella judiska frågor. Läsåret avslutas med en fantastisk resa till Israel!
För mer information kontakta szilvi.somlai@jfst.se
Anmälan till programmet sker bara via länken: https://goo.gl/forms/QhbjIegcUIb4PMYm2

Lennart Skutins 4 årstider – ledarskapsutbildning ungdomar
Församlingens ledarskapsutbildning. Utbildningen syftar till att ge judiska ungdomar djup kunskap och gedigna erfarenheter kring ämnen som barn- och ungdomspedagogik, ledarskap, judendom, identitet, retorik, programplanering, gruppdynamik, normkritik och mycket mer. Något nytt för i år är att praktik kommer blandas med teori. För mer information kontakta Sarah Beg