Utbildning är en stor del av det judiska livet. Olika kurser, föreläsningar och paneldebatter hålls inom ramen för de olika verksamheterna. Vi försöker i möjligaste mån samordna våra kurser. För mer information kontakta respektive sektion eller utbildningsansvarig Szilvi Somlai, tel 0709-500 313, szilvi.somlai@jfst.se

Bar och bat mitsva

Pojkar som fyller 12 år och flickor som fyller 11 år

Att bli bar/batmitsva är ett stort steg i livet. Judiska församlingen vill hjälpa ungdomar och deras familjer att förbereda sig. Vi har individuell bar/batmitsva undervisning som kommer alla ungdomar och familjer tillgodo oavsett i vilken synagoga och vid vilken gudstjänst man avser att fira den viktiga dagen. Om så önskas kan familjerna också själva välja lärare. För att organisationen skall flyta och familjerna få bästa stöd ber vi därför alla att ett år i förväg anmäla sitt barn till bar/batmitsva undervisning genom att ringa eller meja till Isidoro Abramowicz, 08-587 858 33

Vi har även ett s.k B’nei mitsvaprogram där ungdomar ett år före sin b’nei mitsva träffas regelbundet under sociala former för att bygga upp kunskap och social gemenskap. Dessutom har vi en kurs för dem som inte har läst hebreiska innan och vill lära sig det hebreiska alfabetet och enkla ord.

För mer info, kontakta Szilvi Somlai, szilvi.somlai@jfst.se

"Shanah haba'ah"

Ett utbildningsprojekt för högstadieungdomar

Shana Haba’a är ett ettårsprogram riktat till ungdomar som går i 9:an och är mellan bnei mitsva- och ledarskapsutbildningsåldern. Programmet börjar på Glämsta för ungdomarna som är på kollot under sommaren eller i september för dem som inte är på Glämsta. Programmet avslutas med en tre-veckors Israelresa.

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och landet, samt att diskutera identitesfrågor.

Gruppen träffas nio gånger mellan andra perioden på Glämsta och Israelresan som börjar varje sommar i juni. Den första gruppträffen äger rum i september och den sista i maj. Vid alla tillfällen, utom två, träffas vi i Bajit och lyssnar på föreläsningar och diskussioner om Israel. Två gånger under läsåret, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen kommer gruppen tillbringa en helg på Glämsta där de firar shabbat tillsammans och har ett två-dagarsseminarium. På detta vis kan även de som inte varit på Glämsta tidigare, bli en riktig del av gruppen.

För mer info, kontakta Szilvi Somlai, szilvi.somlai@jfst.se

Aaron Isaacs skola

Är församlingens alternativ för alla barn och ungdomar som går i vanliga grundskolor

Aaron Isaacs skola är en judisk ”söndagsskola” där barnen lär sig judiska traditioner och hebreiska på ett lekfullt sätt. Här får de en meningsfull och bred undervisning i judisk historia, kultur, traditioner samt hebreiska. De träffar judiska kamrater och får stöd i att utveckla sin judiska identitet.

Vi arbetar med 5 åldersgrupper: 2–4, 5–6, 7–8, 9–12 och en föräldragrupp. Varje grupp får sin egen lärare som jobbar med gruppen hela terminen. Vi spelar spel, sjunger och pysslar i en välkomnande atmosfär där barn känner att de alltid får fråga och säga det de vill.

För mer information kontakta Szilvi Somlai, szilvi.somlai@jfst.se

Lennart Skutins 4 årstider

Ledarskapsutbildning för 17-18 åringar

Ledarskapsutbildningen vänder sig i första hand till dig som går andra året på gymnasiet. Utbildningen leds av Judiska församlingens ungdomskonsulent, Sarah Beg, och du som är medlem i församlingen är välkommen att vara med! Under året kommer vi ha seminarium och föreläsningar om judiskt ledarskap, retorik, barnpedagogik, judisk identitet och mycket mer! Intresserad? Frågor? Skriv en liten introduktion om vem du är och varför du vill gå utbildningen och mejla den till: ungdom@jfst.se

Kurser som ligger utanför församlingen

Änglagård 
Föreningen Änglagård är en ungdomsledarutbildning för 17-åriga judiska ungdomar i Sverige inom ledarskap, Israel och judendom, hemsida

Paideia
Eftergymnasiala studier, tel 08-679 55 55, hemsida

Chabad JLI
Kontaktperson rabbin Greisman, tel 08-679 70 67, hemsida

Progressiv Judendom
Kontaktperson Eva-Britt Henmark, tel 08-668 45 76, hemsida