Utbildning är en stor del av det judiska livet. Olika kurser, föreläsningar och paneldebatter hålls inom ramen för de olika verksamheterna. Vi försöker i möjligaste mån samordna våra kurser. Vänd dig därför till den sektion inom vilken ditt ärende hör hemma för närmare information. Samordnad information fås från utbildningsansvarig Szilvi Somlai, tel 0709-500 313, szilvi.somlai@jfst.se

Bar och bat mitsva

Pojkar som fyller 12 år och flickor som fyller 11 år

Att bli bar/batmitsva är ett stort steg i livet. Judiska Församlingen vill hjälpa ungdomarna och deras familjer att förbereda sig för det. Vi har individuell bar/batmitsva undervisning som kommer alla ungdomar och familjer tillgodo oavsett i vilken synagoga och vid vilken gudstjänst man avser att fira den viktiga dagen. Om så önskas kan familjerna också själva välja lärare. För att organisationen skall flyta och familjerna få bästa stöd ber vi därför alla att ett år i förväg anmäla sitt barn till bar/batmitsva undervisning genom att ringa eller meja till Isidoro Abramowicz, 08-587 858 33

Vi har även ett s.k B’nei mitsvaprogram där ungdomar ett år före sin b’nei mitsva träffas regelbundet under sociala former för att bygga upp kunskap och social gemenskap.

För mer info, kontakta Helene Eliasson Lundstöm 08-587 858 62, helene@jfst.se

"Shanah haba'ah"

Ett utbildningsprojekt för högstadieungdomar

Vi riktar oss till ungdomar i högstadieåldern som via föreläsningar, träffar, Glämstavisteler och andra sociala sammanhang träffas regelbundet och lär sig fakta om Israel och aktuella judiska frågor.

Tanken är att detta ska mynna ut i en Israelresa sommartid. Målgrupp är samtliga pojkar och flickor i församlingen som under hösten 2015-våren 2016 tillhör årskurs 7, 8 och 9.
Kostnaden för programmet är 500 kr per termin. För mer info, kontakta Helene Eliasson Lundström 08-587 858 62, helene@jfst.se

Aaron Isaacs skola

Är församlingens alternativ för alla barn och ungdomar som går i vanliga grundskolor

Här får de en meningsfull och bred undervisning i judisk historia, kultur, traditioner samt hebreiska. De träffar judiska kamrater och får stöd i att utveckla sin judiska identitet. 2016 kommer vi planera om verksamheten och ser fram emot nya kurser och program i det Nya Bajithuset. Kom till invigningsfesten i Nya Hollandersalen i Bajit den 27 november kl 10. Obligatorisk anmälan till szilvi.somlai@jfst.se
Mer info kommer.

4 årstider

Ledarskapsutbildning för 17-18 åringar

Nu startar Lennart Skutins Fyra Årstider igen
Som i första hand vänder sig till dig som går andra året på gymnasiet. Utbildningen leds även i år av Oliver Gindin och Rebecca Levy och du som är medlem i församlingen är välkommen att vara med!

Under året kommer vi ha seminarium och föreläsningar om judiskt ledarskap, retorik, barnpedagogik, judisk identitet och mycket mer! Intresserad? Frågor? Skriv en liten introduktion om vem du är och varför du vill gå utbildningen och mejla den till: 4arstider@gmail.com

Hör av dig genast! Vi kommer kalla alla deltagare till en träff som kommer ske 25 september 2016. Ses då – mejla oss även om du inte kan den 25:e men vill vara med!

Kurser som ligger utanför församlingen

Änglagård 
Föreningen Änglagård är en ungdomsledarutbildning för 17-åriga judiska ungdomar i Sverige inom ledarskap, Israel och judendom, hemsida

Paideia
Eftergymnasiala studier, tel 08-679 55 55, hemsida

Chabad JLI
Kontaktperson rabbin Greisman, tel 08-679 70 67, hemsida

Progressiv Judendom
Kontaktperson Eva-Britt Henmark, tel 08-668 45 76, hemsida