2015

Tal till Morton Narrowe på kiddushen till hans ära efter 50 år i Sverige av Lena Posner-Körösi
Lena Posner Körösis tal 4 maj i Bryssel inför American Jewish Committee
Tal av Ingrid Lomfors 15 februari 2015 solidaritetsgudstjänst
Tobias Rawet, tal i Riksdagen på minnesdagen 27 januari 2015
Tal till Eva Rubin, Aaron Isaacstipendiat 2015, av Lena Posner-Körösi 17 december

27 januari

Tal från Förintelsens minnesdag 27 januari i Stockholms Stora Synagoga

2017 (26 januari)

Aron Verständig - församlingen ordförande
Isaac Bachman - Israels ambassadör
Svante Weyler - ordförande för Kommittén mot antisemitism
Britt-Marie Herdevall
Anders Ygeman - inrikesminister

 

2016

Aron Verständig - församlingens ordförande
Ingrid Lomfors - Överintendent Forum för levande historia
Alice Bah Kuhnke - kultur- och demokratiminister
Hédi Fried - överlevande

2015

Lena Posner-Körösi - församlingens ordförande
Stefan Löfven - statsminister
Livia Fränkel - överlevande
Tommy Ringart - styrelseledamot Föreningen Förintelsens Överlevande (FFÖ)
Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet