Tach log

Tachles är Judiska Församlingens medlemstidning. Som medlem i Judiska Församlingen i Stockholm får du tidningen hemskickad automatiskt 6 gånger per år. Tidningen är exklusiv för församlingens medlemmar och går ej att prenumerera på.
Tachles innehåller information om kommande aktiviteter och program, vissa mindre reportage, information om beslut i församlingens beslutande organ, församlingspolitiska spalter i vissa nummer, en krönika av församlingens ordförande mm.
Tachles välkomnar insändare. Du får gärna vara anonym i tidningen, men redaktionen måste känna till ditt namn.

Preliminär utgivningsplan 2017

Nr 1 deadline 13/1 utkommer vecka 6
Nr 2 deadline 24/2 utkommer vecka 12
Nr 3 deadline 21/4 utkommer vecka 20
Nr 4 deadline 11/8 utkommer vecka 36
Nr 5 deadline 29/9 utkommer vecka 43
Nr 6 deadline 10/11 utkommer vecka 49
Med reservation för ändringar.
Tachles utkommer 4 veckor efter manusstopp.

Annonspriser 2017 och formatguide
Kontakta redaktionen, tel 08-587 858 16, tachles@jfst.se