Tach log

Tachles är Judiska Församlingens medlemstidning. Som medlem i Judiska Församlingen i Stockholm får du tidningen hemskickad automatiskt 6 gånger per år. Tidningen är exklusiv för församlingens medlemmar och går ej att prenumerera på.
Tachles innehåller information om kommande aktiviteter och program, vissa mindre reportage, information om beslut i församlingens beslutande organ, församlingspolitiska spalter i vissa nummer, en krönika av församlingens ordförande mm.
Tachles välkomnar insändare. Du får gärna vara anonym i tidningen, men redaktionen måste känna till ditt namn.

Preliminär utgivning 2019

Nr 1 deadline 11/1 utkommer v 5
Nr 2 deadline 22/2 utkommer v 11
Nr 3 deadline 18/4 utkommer v 19
Nr 4 deadline 16/8 utkommer v 36
Nr 5 deadline 4/10 utkommer v 43
Nr 6 deadline 15/11 utkommer v 49

Med reservation för ändringar.

Annonspriser 2019 och formatguide

Kontakta redaktionen, tel 08-587 858 16, tachles@jfst.se