img

 Information om fullmäktigevalet 8 november

Val till fullmäktige i Judiska församlingen äger rum söndag 8 november.
Röstlängden (förteckningen över röstberättigade medlemmar) är tillgänglig på Judiska församlingens kansli, Wahrendorffsgatan 3b, under tiden 15 - 31 maj.

Vid intresse att ta del av röstlängden, (endast för medlemmar) kontakta antingen Lilian Schenkman, 08-58785823 eller Birgitta Bredskog, 08-58785808 för att komma överens om tid.


Medlem som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter, eller felaktigt har uteslutit någon från röstlängden, ska senast den 20 juni valåret skriftligen till styrelsen begära att uppgiften rättas. Inkommen betalning för skuld avseende medlemsavgift ska likställas med begäran om rättning. Styrelsen prövar inkomna besvär och ska senast den 1 juli fastställa röstlängden. Styrelsen ska låta stryka från röstlängden den som utträtt eller avlidit.
Röstkort, valkuvert och övrigt material inför valet skickas ut med början i september. 


Judiska församlingen söker generalsekreterare

Läs mer här


 

Jom Haatsmaut med grillning och folkdans

Onsdagen den 22 april klockan 19.30 på Wahrendorffsgatan 3b
Stora Synagogan, Adat Jeshurun och Adat Israel välkomnar alla till Jom Hazikaron / Jom Haatsmaut. Gemensam gudstjänst i Sessionssalen kl 19.30 under ledning av kantor Isidoro Abramowicz. Kort tal av Israels ambassadör Isaac Bachman.
Sedan drar vi för första gången igång en BBQ ute på gården följd av "rikudei am" (israelisk folkdans)! Mingla med vänner på gården eller kom upp till Sessionssalen om vädret inte är på vår sida. Vi grillar hamburgare, korv, vegetariskt alternativ och dricka (öl/läsk) till självkostnadspris.

 


Vill du bli kulturproducent hos oss?

Läs mer här!




Claims Conferens är med och finansierar vår Seniorverksamhet såsom hembesök, kosher mat leveranser, ekonomiskt stöd, samtalsstöd.
Se närmare avsnittet om Senior verksamheten .