img

Valutgången och den judiska minoriteten

Torsdag 18 september klockan 18:30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3
Vad kan resultaten av riksdags- och EU-parlamentvalen få för betydelse för den judiska minoriteten i Sverige och för den judiska gruppen i Europa?
En utvärdering av valresultaten ur ett judiskt perspektiv med Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet.
Det kommer även att ges utrymme för frågestund och tid för diskussion
Obligatorisk föranmälan senast 17 september till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10.


Är antisemitismen och Förintelsen - båda negativa identifikationsfaktorer - vår judiska identitet?

Måndag 27 oktober, klockan 18.30 i Sessionssalen
Ett samtal kring vari vår judiskhet består av mot bakgrund av den senaste tidens antisemitism.
Är det så att judar med svag judisk identitet är i behov av antisemitism för att för att stärka sin identitet?
Det är ingen tvekan om att antisemitism finns i Sverige. Frågan är hur omfattande den är och i vilken utsträckning församlingen och dess medlemmars beskrivningen av det rådande tillståndet stämmer överens med verkligheten, eller snarare uttrycker en önskan.
Samtalsledare: Willy Silberstein, ordförande Svenska kommittén mot antisemitism. Medverkande: Ingrid Lomfors, historiker och generalsekreterare Judiska församlingen, Lena Posner-Körösi, ordförande Judiska församlingen, Isabel Sommerfeld, fullmäktigeledamot Judiska församlingen och Eli Göndör, fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.
Obligatorisk föranmälan senast 24 oktober till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10
OBS! Endast för medlemmar i Judiska församlingen och för dem som delar liv med en medlem men som inte kan bli medlem. Vänligen tag med medlemskort och/eller id-kort. 


Gudstjänsttider under hösthelgerna

Klicka här för alla synagogor

På Judiska hemmet


Insamlingen till Södra Begravningsplatsen fortsätter

Klicka här


Rosh hashanahälsning från Israels president Rivlin, klicka här