img

Valutgången och den judiska minoriteten

Torsdag 18 september klockan 18:30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3
Vad kan resultaten av riksdags- och EU-parlamentvalen få för betydelse för den judiska minoriteten i Sverige och för den judiska gruppen i Europa?
En utvärdering av valresultaten ur ett judiskt perspektiv med Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet.
Det kommer även att ges utrymme för frågestund och tid för diskussion
Obligatorisk föranmälan senast 17 september till john.gradowski@jfst.se eller 08-58785810.


 

Söndagens kippavandring i Stockholm lockade cirka 2 000 deltagare

Från arrangörerna Judiska församlingen i Stockholm talade församlingens ordförande och tillika ordförande i Judiska centralrådet Lena Posner-Körösi och från Judiska ungdomsförbundet Petra Kahn Nord och Victor Borslöv-Reichmann.
Vidare hölls tal av Mona Sahlin: "Jag är inte jude, jag är människa och demokrat därför deltar jag i kippavandringen. Idag är vi alla judar", Birgitta Ohlsson, demokrati- och EU-minister: "Vi vill aldrig mer se antisemitismens fula tryne på våra gator." och Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.
Bland deltagarna sågs också Jan Björklund, Erik Ullenhag, Stefan Löfven, Maria Arnholm, Lena Adelsohn Liljeroth, Hillevi Engström, Anna-Karin Hatt, Madeleine Sjöstedt. Vidare fanns företrädare från Svenska kyrkan, katolska kyrkan och romerna på plats. 


 

 

Ny kantor i Stora synagogan

Judiska församlingen har anställt Isidoro Abramowicz som ny kantor i Stora synagogan.
Han kommer att börja sin tjänst till hösthelgerna. Vi hälsar kantor Abramowicz varmt välkommen till församlingen.  

Ute Steyer, som erbjudits rabbintjänsten i Stora synagogan (förhandlingar pågår), kommer att verka som gästrabbin i Stora synagogan under rosh hashana och jom kipur. 


Gudstjänsttider under hösthelgerna

Klicka här


Betalning till plusgiro har upphört

Möjligheten till inbetalning av församlingsavgiften till plusgiro har upphört, som tidigare meddelats, sedan 2014-06-30. Trots det har ett flertal inbetalningar skett, eftersom kontot är avslutat får vi inte veta vem som gjort dessa.
Om du vet med dig att du eller någon anhörig har gjort en inbetalning till plusgirot under den senaste månaden, hör av er till Lilian Schenkman, 08-587 858 23 månd - fred 09.00-10.30 eller medlemsavgifter@jfst.se
12-08-2014 .
Insamlingen till Södra Begravningsplatsen fortsätter

Mer info om byggnationen klicka här!


 

En afton om Jan Karski - av Yad Vashem utnämnd till Rättfärdig bland folken

Onsdag 10 september klockan 18.30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3 B.
The Jewish Community and The Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of Sweden cordially invite you to the commemoration of Jan Karski Poland's Wartime Emissary - a Righteous among Nations, Humanity's Hero.
Please confirm your attendance by the 9th of September latest at john.gradowski@jfst.se or by phone 08-587 858 10.
The meeting will be moderated by Ewa Wierzy%u0144ska initiator and leader of the Jan Karski, Unfinished Mission educational and public awareness program of the Polish History Museum in Warsaw and co-founder of the Jan Karski Educational Foundation in Chicago and Warsaw
Jan Karski (1914-2000) was a political emissary for the Polish Underground resistance and Poland's Government in Exile and he played a remarkable role in the struggle against German-Nazi invaders during WW II. Karski twice infiltrated Warsaw's Jewish Ghetto to witness its horrors. He was asked to spread the word in the West about what he had seen. In addition to detailed written reports, he personally delivered his eyewitness account to British Foreign Secretary Anthony Eden and later President Franklin Roosevelt in the White House. On behalf of Poland's Jewish leaders, he pleaded with both leaders to stop the Holocaust. Karski's courageous mission, against all odds in the darkest of hours, as well as, his later role as a witness, qualifies him as Humanity's Hero. .


 

Europeiska Judiska kulturdagen

Boka redan nu söndag 14 september från klockan 12.00.
Först röstar ni och sedan kommer ni till Judiska församlingen, Wahrendorffsgatan 3.
Över hela det judiska Europa firas denna dag gemensamt.
Årets tema är Kvinnan inom judendomen.

 

Israelisk mat och fika serveras hela dagen.
12.00 Eva Aperia guidar i synagogan.

13.00 Jane Reichel (professor, prodekan vid Uppsala universitet och mikveansvarig)
- Gamla traditioner i moderna tider - varför fortfarande hålla på?
Torans traditioner har präglat judiskt liv i årtusenden och är fortfarande grund för hur många människor väljer att lägga upp sina liv. Så är fallet även för mig. Man kan på goda grunder fråga sig varför. Vad ger religiösa regler och ritualer mig och andra kvinnor i Sverige i dag? På dessa frågor kan knappast finnas annat än individuella, personliga svar. Jag kommer att diskutera frågan från mitt eget perspektiv, som högutbildad konvertit med ambitionen att leva ett liv här och nu.

14.00 Barbara Spectre (Founding Director Paideia, the European Institute for Jewish Studies) - Re-reading the Biblical Curse of Women. "And he (your husband) shall rule over you". Is there any possible way of interpreting this passage other than simply ignoring it? A movement in thought called "Eco-Feminism" might have an answer. OBS! På engelska.

15.00 Aron Flam - stand up. Hederskvinnan Aron Flam ger oss En Ältares Tankar.

16.00 Judith Narrowe (fil dr socialantropologi) - Women are made not born: - perspektiv på kvinnor inom judendom. Socialantropologiska funderingar kring kvinnan, om kultur och förändringsprocesser.
OBS! På svenska.

17.00 Nina Kaltiala (kulturskribent) - Tystnader, hemligheter, skuggor - kvinnors plats i det kollektiva minnet av Shoah.
Inom historieskrivningen ges mycket litet utrymme för kvinnors vittnesmål om villkor, överlevnadskamp och motstånd under Shoah. En motbild till kvinnors hjälplöshet och martyrskap hittas i deras praktiska, livsbejakande och relationsbaserade överlevnadsstrategier

18.00 Konsert med Sofia Berg Böhm och orkester.

 


Uttalande om Irak från Sveriges interreligiösa råd. Klicka på länken!