Kalendarium

img

Från oss alla till er alla: Vi önskar en riktigt god, vilsam, varm, solig och fredlig sommar!


Kungörelse

Val till församlingsfullmäktige i Judiska församlingen i Stockholm äger rum söndagen den 8 november 2015 kl 10-18 i
Församlingshuset, Wahrendorffsgatan 3 B, Sessionssalen

Ur församlingens valordning: Kungörelse om val:
§ 11 Efter att röstlängden fastställts ska kungörelse om val ske. Kungörelse om val ska anslås i Församlingshuset och meddelas medlemmarna snarast, dock senast den 1 augusti valåret. I kungörelsen ska dag och tidpunkt för valet samt vallokal anges.


Välkomna att delta i Stockholm Pride med Judiska Församlingen

Regnbågsgudstjänst i Stora Synagogan kl 18.30 fredagen den 31 juli och parad den 1 augusti, samling kl 13 på Mariatorget. För allas lika värde.Europeiska Judiska Kulturdagen

Söndag 6 september från klockan 12.00

Årets tema är "Broar". Nyskriven dramatik, musik, mat, föreläsningar. Utförligt program kommer efter sommaren. Boka datumet redan nu!


Församlingens öppettider

Från och med 22 juni har församlingen öppet för besök:
Måndagar kl 09.00-18.0009.00-18.00
Tisdagar - torsdagar kl 09.00-16.0009.00-16.00
Fredagar kl 09.00-15.0009.00-15.00
Lunchstängt kl 12.00- 13.00
Övriga tider efter överenskommelse.


Vad vill DU ha ut av ditt medlemskap i Judiska Församlingen?

Ingen församling eller organisation kan i längden existera utan att erbjuda en verksamhet som medlemmarna efterfrågar. Vi inom Judiska Församlingen i Stockholm är väl medvetna om detta och vill därför - som alltid - lyssna till vad våra medlemmar vill ha ut av sitt medlemskap.
Det är viktigt för oss som är förtroendevalda och tjänstemän att lyssna till vad medlemmarna tycker, vilket vi gör genom de olika kanaler vi har tillgång till - men frågan är om vi verkligen når alla grupper som vi vill? Lyckas vi med att fånga upp alla de bra idéer som finns bland er medlemmar?
Det är något som vi inte känner oss alldeles säkra på.
Församlingen fullmäktige har därför beslutat att genom en enkät, fånga upp de tankar, idéer och förslag som finns bland er medlemmar.
Så nu bjuder vi in dig som läser detta att delta i den här undersökningen.
Det vi behöver just nu är din mejladress samt ditt för- och efternamn - sänd dem till enkat@jfst.se. När undersökningen påbörjas, kommer du att få ett inbjudningsmejl med en länk till enkäten.
Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för den långsiktiga planering av församlingens verksamhet som församlingsledningen avser att genomföra under det närmaste året.
Uppmuntra gärna dina vänner och bekanta, som kan tänkas vara intresserade av enkäten, att också delta. Både dina och deras synpunkter är viktiga för oss.
Och självklart: Alla individuella svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
Claims Conferens är med och finansierar vår Seniorverksamhet såsom hembesök, kosher mat leveranser, ekonomiskt stöd, samtalsstöd.
Se närmare avsnittet om Senior verksamheten .