img

   

Pesach sameach! Glad påsk!

Pesach firas till minne av uttåget ur Egypten


Beslut gällande Adat Jeschuruns placering

Judiska församlingens styrelse beslutade den 9 april 2014 att, av främst ekonomiska skäl, inte förlägga synagogan Adat Jeschurun i det nya Bait-huset.
Styrelsen beslutade också att tillsammans med Adat Jeschuruns företrädare verka för att finna en annan permanent lösning.


Öppettider på församlingen under pesach

Måndag 14 april 07.00 - 12.00 erev pesach
Tisdag 15 april stängt pesach 1
Onsdag 16 april stängt pesach 2
Torsdag 17 april 09.00 - 17.00 chol hamoed (med begränsad bemanning)
Fredag 18 april stängt chol hamoed
Lördag 19 april stängt shabbat chol hamoed
Söndag 20 april 09.30 - 13.30 erev pesach 7
Måndag 21 april stängt pesach 7
Tisdag 22 april stängt pesach 8


Utvärdering av rabbin- och kantorskandidaterna!

Efter varje rabbin- och kantorskandidatbesök är vi tacksamma om du fyller i följande online enkät, det är vårt enda systematiska sätt att ta in dina synpunkter. Observera att vi sedan kommer att jämföra era uppfattningar om kandidaterna automatiskt eftersom du kryssar i för vilken helg svaret gäller. Det är en allmän länk och du måste fylla i hela formuläret i ett svep, ett formulär för varje kandidatpar. Vi kan inte koppla dina svar till dig som individ. Börja nu med att svara angående rabbinkandidaten Jason Rosner och kantorkandidaten Heather Batchelor. Vänligen svara senast 13 april 2014.

https://www.survey-xact.se/LinkCollector?key=3M3QWQKT9JCP


Israelitiska begravningssällskapet, Chevra Kadisha, behöver förstärkas med ytterligare en tjänsteman

Tjänsten är på 75 % med tillträde i maj. 
Den vi söker ska: vara judiskt kunnig. kunna hantera människor i sorg, vara stresstålig, vara fysisk och psykiskt stark, vara en god administratör med ekonomiskt sinne och besitta stor social kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter, delas med Chevra kadishas chefstjänsteman:
att se till att allt som är förknippat med ett judiskt dödsfall tas om hand på ett värdigt sätt i enlighet med judisk tradition, ta emot dödsanmälan dag- och kvällstid inklusive delad weekendjour, hämtning av avlidna från sjukhus/bårhus, tahara (tvagning av den avlidne), hjälpa till som bärare.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Judiska församlingens generalsekreterare Ingrid Lomfors på tfn 08-587 858 09 eller ingrid.lomfors@jfst.se

Ansökan skickas till ingrid.lomfors@jfst.se senast den 15 april. OBS! Ange i ämnesraden: ”Tjänsteman Chevra kadisha”  


Vad ska hända med Israel? En stat, två stater eller kanske till och med tre? 
Bör vi vara oroliga?

Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3, tisdag 6 maj klockan 18.00 – 21.00.
Obligatorisk föranmälan senast 5 maj till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10.
Forskaren Magnus Norell och f d SvD-journalisten Ricki Neuman talar om den pågående fredsprocessen med USA som medlare, ett synnerligen skört projekt, kanske omöjligt att genomföra, och beskriver dessutom det allmänna nuläget i Israel, ger bakgrund och historia, samt diskuterar framtiden, med varandra - och med publiken, allt under ledning av Sharon Jåma, journalist och producent.
Kan det någonsin bli en fungerande tvåstatslösning i området, är det realistiskt, hur John Kerry än anstränger sig, och borde vi därför redan nu förbereda oss för något annat? Och i så fall - för vad?
Kanske blir det till slut en stat för två nationer, från början en judisk idé som både Martin Buber och Gershom Scholem slogs för, kanske blir det en tredje intifada, betydligt mer omfattande än de föregående, kanske ännu ett blodigt krig, förmodligen mot Hizbollah och den syriska armén, eller ett ensidigt israeliskt återtåg från Västbanken, ungefär som tillbakadragandet från Gaza, fast ett avsevärt större och mer komplicerat projekt, eller en massiv braindrain av resignerade och välutbildade akademiker till USA
och Tyskland?
Eller så blir det more of the same, d.v.s. status quo, eftersom Israels ekonomi stadigt tuffar på, med en imponerande styrka, inte minst inom IT, eftersom alltfler amerikanska mediaköpare bjuder högt på israeliska film- och tv-manus, eftersom turismen ökar, och eftersom säkerheten på torg, gator och busstationer är relativt acceptabel och många tycker att det gäller att sitta försiktig i båten när det stormar runtomkring.
Eller så blir det ngt helt annat, otippat, som att den israeliska sociala protestvågen från 2011 får liv igen, blommar upp, och denna gång går samman med den avsomnade fredsrörelsen och blir en massrörelse att räkna med eller... 
Ta med medlemskort och id-kort för säkerhetskontroll.


Masorti-rekryteringskommittén - besöksdatum för rabbiner och kantorer

Kommittén fick in över 30 ansökningar från kvalificerade sökanden, hälften för rabbintjänsten och hälften för kantorstjänsten! En inbjudan om deltagande i formellt kandidatprogram här i Stockholm gick ut till fyra kandidater för vardera tjänsten.

 

Besöksdatumen blir:
2-3 maj Shabat Emor, rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz.
9-10 maj Shabat Behar, rabbinstuderande Fabian Sborovsky och kantor Zachary Mondrow.
16-17 maj Shabat Bechukotaj, rabbin Jonah Geffen och kantor Adam Frey.


I samband med varje besök vill vi att du som träffat kandidaterna i något sammanhang under besökshelgen fyller i en online utvärdering. Länk kommer att skickas ut via infobrevet samt läggas upp på Judiska församlingens hemsida. Ditt svar är ovärderligt för kommittén inför det kommande beslutet i juni, om vilka kandidater som kommer att erbjudas tjänsterna. Ta chansen att vara med och påverka! Du behövs!

 


Inför pesach

Gudstjänsttider mm klicka här!

Pesachinfo


 

Klicka på bilden och läs mer om detta spännande projekt. 

 

Snart är insamlingen för Södra Begravningsplatsen lika värdig som utbyggnaden!

Söndagen den 25 maj invigs den färdigställda utbyggnaden. Alla givare kommer att få sig tillsänt en personlig inbjudan. Kommer du då?
De sammantagna bidragen och löftena visar att vi nu uppnått mer än hälften av det uppsatta målet – nämligen 3,1 miljoner kronor!
Ett så starkt gensvar visar på betydelsen av att säkra en värdig framtid för judisk begravningsverksamhet.


Insamlingsgruppen planerar nu en första invigning av själva utbyggnaden. Preliminärt hålls den söndagen 25 maj vid 15
eller 16-tiden. Vi hoppas på ett program som speglar platsen, projektet och framtiden. Vi vill också berätta varför entrén heter Nelly Sachs plats.


En personlig inbjudan skickas till alla som lämnat ett bidrag till Judiska Församlingens i Stockholm plusgirokonto 2824-1 före den 31 mars!
Klicka på bilden och läs mer om hur du kan styra ditt bidrag (alla bänkar är redan reserverade).
För ytterligare information kontakta Judiska Församlingens handläggare Marina Burstein 08-587 858 21.