img


Viktig information

Judiska Församlingen följer noggrant händelseutvecklingen och situationen i Israel och dess återverkningar på judiskt liv i Europa och Sverige. För att vi alla ska känna oss extra trygga har vår säkerhetsavdelning och dess chef daglig kontakt med såväl polismyndigheten i Stockholm som med övriga församlingar och organisationer.
Lena Posner-Körösi/Ordförande
Ingrid Lomfors/Generalsekreterare


Bidrag till Israel

De som önskar stödja räddningsinsatser i Israel kan ge ett bidrag till Svenska Magen Adom som förmedlar gåvor. De har PG: 57 76 15-8 BG: 820-2178.
Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod ger bidrag till "terroroffer" eller "skyddsrum". PG: 45 42 60 - 1 eller BG:671 - 6609.
 


Jeshuruns permanenta placering

I enlighet med tidigare styrelsebeslut angående Jeshuruns permanenta placering, kommer den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen att vid styrelsemötet i slutet på augusti presentera alternativa placeringsförslag. Det är styrelsens ambition att under hösten i samråd med Jeshuruns företrädare komma fram till vilket av förslagen som skall arbetas vidare med i syfte att inom ett år ha en permanent lösning på plats.

 

 


Beslut om rabbin och kantor i Stora synagogan

Vid Judiska församlingens styrelsemöte onsdag 25 juni 2014 beslutades att tillfråga rabbinkandidat Ute Steyer och kantorkandidat Isidoro Abramowicz om de är intresserade av att tillträda tjänsterna som rabbin respektive kantor i Stockholms Stora synagoga. Därefter ska anställningsförhandlingar påbörjas.


Församlingen har mindre bemanning 14 juli till 11 augusti

Chevra kadisha arbetar som vanligt liksom tjänstemän inom olika sektioner. Tjänstemännen når du här .


Inför riksdagsvalet - fråga ut politikerna i Sessionssalen

Måndag 25 augusti klockan 18.30 i Sessionssalen.
Möt politiker från samtliga riksdagspartier i vår traditionella riksdagsvalsdebatt. Kom laddad med dina frågor och om du är för blyg mejla frågorna till mig.
Endast för medlemmar i Judiska församlingen och för dem som delar liv med en medlem men som inte kan bli medlem.
Obligatorisk föranmälan senast 22 augusti: john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10.

 Insamlingen till Södra Begravingsplatsen fortsätter

Mer info om byggnationen klicka här!


Kosherians öppettider i sommar
Vecka 26, 23-27 juni, öppet måndag-torsdag kl 11-16,

fredag kl 9-15.
Vecka 27, 30 juni tills skolan börjar onsdag-torsdagar kl 11-16, fredagar kl 9-15. 


Regnbågskabbalat shabat

Fredag 1 augusti klockan 18.30.
Inledningen av den judiska vilodagen firas även i år som en del av Pridefirandet i Stockholms Stora synagoga, strax intill Kungsträdgården.
Regnbågskabbalat shabat kommer att ledas av medlemmar i Judiska församlingen.
Av säkerhetsskäl ber Judiska församlingen de som vill medverka att infinna sig i god tid innan utsatt tid. Dörrarna öppnas kl. 17.30. Platserna ska vara intagna senast kl. 18.15. Vi ber också samtliga att ta med sig giltig ID-handling eller medlemskort i Judiska församlingen för att underlätta säkerhetskontrollen på plats.


Prideparad

Lördag 2 augusti kl. 13.00.
Delta i paraden under församlingens banderoll och visa judisk stolthet i detta sammanhang.
Paraden går från Mariatorget över Slussen för att sen slingra sig via Skeppsbron - Kungsträdgårdsgatan - Hamngatan - Sergels Torg - Sveavägen - Kungsgatan - Stureplan - Sturegatan för att komma i mål vid Östermalms IP.
Startplatsen är vid Mariatorget, Hornsgatan på Södermalm. Att gå paraden tar ca 2 - 3 timmar. Tänk på att det kan bli varmt när solen skiner.
Vladan Boskovic, 0736573353 och Jonna Wolff, 0706837755 svarar under lördagen på frågor och vet exakt var församlingens sektion befinner sig vid Mariatorget innan starten.


Är du en pigg pensionär eller en studerande ungdom?

Vi söker en ny medarbetare som kan hjälpa till att ställa i ordning inför Café 84 varje fredag eftermiddag med början i höst.
Våra glada pensionärer träffas regelbundet för att fira shabbat tillsammans.
Du ska duka, koka kaffe o ställa i ordning lite tilltugg samt göra iordning efteråt.
Ersättning på timbasis.
Intresserad? Kontakta Helene Eliasson Lundström på helene@jfst.se så kan vi talas vid!
Jag kommer att vara på semester under sommaren men vi hörs i augusti.


Möt Gabi Gleichman - om hans debutroman Odödlighetens elixir

Onsdag 20 augusti klockan 18.30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3.
Den Judiska salongen presenterar Gabi Gleichman och hans bok Odödlighetens elixir.
Odödlighetens elixir är en fängslande roman om judiskt liv, kärlek, sorg och livsbejakande humor från 1100-talets Lissabon till vår egen tid. Boken är utgiven i 15 länder och har fått stor uppmärksamhet. Och nu finns den på svenska.
Gabi Gleichman föddes 1954 i Ungern. Som barn flyttade han till Sverige och gjorde sig senare känd som skribent och litteraturkritiker. Han har även varit ordförande i svenska PEN. Sedan 15 år tillbaka delar han sin tid mellan Sverige och Norge. Odödlighetens elixir är hans debutroman.
Obligatorisk föranmälan till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10 senast 19 augusti.
Arrangör: Judiska församlingen med stöd av Kulturrådet. Radikala, fundamentalistiska rörelser i Mellanöstern

Måndag 18 augusti klockan 18.30 i Sessionssalen.
Raphael Israeli, professor vid Hebrew university och författare till över 40 böcker varav ett flertal behandlar radikal islamism, föreläser om fundamentalistiska, radikala rörelser i Mellanöstern, exempelvis Isis.
OBS: Föreläsningen är på engelska.
Obligatorisk föranmälan till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10 senast 15 augusti.
Arrangör: Judiska församlingen

 


 

En afton om Jan Karski - av Yad Vashem utnämnd till Rättfärdig bland folken

Onsdag 10 september klockan 18.30 i Sessionssalen.
Karski besökte i egenskap av polsk patriot och katolsk humanist Warszawas getto. Utklädd till vakt lyckades han ta sig in vad han trodde var förintelselägret Belzec där han vistades under en dag och då bevittnade massmord.
1942 rapporterade Karski om situationen i Polen, i synnerhet förstörelsen av Warszawas getto och den metodiska Förintelsen, till den polska regeringen i exil, den brittiske utrikesministern Anthony Eden och USAs president Franklin D. Roosevelt.
1943 och senare försökte han väcka opinionen i den anglosaxiska världen för judarnas förintelse. Han träffade återigen Roosevelt samt en rad amerikanska ledare: politiker, regeringstjänstemän, olika religiösa ledare, företrädare för media och filmindustrin, artister - utan resultat.
OBS: På engelska
Obligatorisk föranmälan till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10 senast 9 september.
Arrangör: Judiska församlingen och Polska ambassaden.


 

Europeiska Judiska kulturdagen

Boka redan nu söndag 14 september från klockan 12.00.
Först röstar ni och sedan kommer ni till Judiska församlingen, Wahrendorffsgatan 3.
Över hela det judiska Europa firas denna dag gemensamt.
Årets tema är Kvinnan inom judendomen.
Utförligt program kommer att finns på här, på facebook - Judiska församlingen i Stockholm och i vårt nyhetsbrev.