img


Pesach sameach, glad påsk 


Vill du bli kulturproducent hos oss?

Läs mer här!


Inför församlingsvalet den 8 november

Ett sätt att vara med och påverka.
Vill du/ni registrera en ny grupp/nytt parti för att ställa upp i församlingsvalet?
Enligt församlingens valordning gäller följande: Medlemmar som vill registrera en ny grupp ska skriftligen anmäla detta till valnämnden. Om anmälan görs senast den 30 april valåret gäller registreringen från och med det valet. En sådan anmälan ska vara undertecknad av minst 25 röstberättigade medlemmar.

Anmälan ställs till Valnämnden, Judiska Församlingen, att: Birgitta Bredskog, Box 7427, 103 91 Stockholm


"Om jag tiger får förnekarna rätt"

Lyssna på överlevande Tobias Rawet. Sjuttio år har gått. Och Tobias Rawet har talat om sina erfarenheter från förintelselägren i femton av dem. Men tårarna kommer fortfarande ibland. Tiden läker inte. Men Förintelsens offer måste berätta. Annars vinner förnekarna till slut, tror Rawet. Lyssna på Tobias Rawet den 30 mars kl 18-20 i Sessionssalen.

Obligatorisk föranmälan till: jonna.wolff@jfst.se 


Gudstjänsttider pesach 2015

Klicka här

Ändrat 2015-03-25


Pesachinformation 2015, klicka här!


The Jewish Community of Stockholm, Sweden is looking for a new modern orthodox RABBI 

Read more
Claims Conferens är med och finansierar vår Seniorverksamhet såsom hembesök, kosher mat leveranser, ekonomiskt stöd, samtalsstöd.
Se närmare avsnittet om Senior verksamheten .