img

Inför församlingsvalet den 8 november

Ett sätt att vara med och påverka.
Vill du/ni registrera en ny grupp/nytt parti för att ställa upp i församlingsvalet?
Enligt församlingens valordning gäller följande: Medlemmar som vill registrera en ny grupp ska skriftligen anmäla detta till valnämnden. Om anmälan görs senast den 30 april valåret gäller registreringen från och med det valet. En sådan anmälan ska vara undertecknad av minst 25 röstberättigade medlemmar.

Anmälan ställs till Valnämnden, Judiska Församlingen, att: Birgitta Bredskog, Box 7427, 103 91 Stockholm.


Info om säkerheten, onsdag 4 mars kl 15.00

Judiska församlingen uppdatera regelbundet information kring säkerhetsläget.
Polisen har fortsatt förstärkt bevakningen kring religiösa byggnader efter terrorattentaten i Köpenhamn.
Församlingens utåtriktade verksamhet pågår som vanligt.. 

The Jewish Community of Stockholm, Sweden is looking for a new modern orthodox RABBI 

Read moreI döda rabbiners sällskap

Onsdag 11 mars klockan 18.30 i Sessionssalen

Mikael Lundholm, professor vid Stockholms universitet och fritidssläktforskare, berättar om rabbinerna i Stockholm 1780-1965.
Vi tittar närmare på de rabbiner som är avbildade i Sessionssalen och gör nedslag i deras liv. Vilka var de, varifrån kom de, hur blev deras liv i Stockholm? Det blir också lite om judiskt namnskick och om giftermålsregler.
Obligatorisk föranmälan senast 10 mars till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10. 


Kosher färdiglagad mat till dörren - meals on wheels

Alla som önskar, gamla som unga, kan beställa kosher mat, som tillagas på Judiska Hemmet. Maten körs hem av volontärer i djupfrysta portionsförpackningar till dig de veckor du beställer mat. Maten levereras oftast på onsdagar.

Kontakta Judith Gemler Axelsson för mer information, tel. 08-587 858 07 eller judith.gemler-axelsson@jfst.se 


Extra - pesach-information matleverans

Du som vill ha pesachmat levererad hem till dörren kan beställa sådan mat senast måndagen den 16 mars. Maten kommer då att köras ut till dig torsdagen den 2 april efter kl 14.00.
Kontakta Judith Gemler Axelsson för mer information, tel. 08-587 858 07 eller judith.gemler-axelsson@jfst.se


Åk till Israel i sommar med Birthright!

Birthright (Taglit) grundandes år 1999 och har till syfte att se till så att judiska ungdomar får möjlighet att besöka Israel. Av den anledningen är resan kostnadsfri för deltagarna. För tredje året i rad planerar vi att sätta samman en skandinavisk grupp med judiska ungdomar som får en möjlighet att tillbringa tio dagar i Israeldenna sommar. Denna resa är öppen för alla församlingsmedlemmar mellan 18 och 26 år. För mer information, gå med i vår Facebook-grupp Birthright Scandinavia 2015. Du kan också skicka ett mail till aron.verstandig@gmail.com eller till jonna.wolff@jfst.se Claims Conferens är med och finansierar vår Seniorverksamhet såsom hembesök, kosher mat leveranser, ekonomiskt stöd, samtalsstöd.
Se närmare avsnittet om Senior verksamheten .