img

Vad vill DU ha ut av ditt medlemskap i Judiska Församlingen?

Ingen församling eller organisation kan i längden existera utan att erbjuda en verksamhet som medlemmarna efterfrågar. Vi inom Judiska Församlingen i Stockholm är väl medvetna om detta och vill därför - som alltid - lyssna till vad våra medlemmar vill ha ut av sitt medlemskap.
Det är viktigt för oss som är förtroendevalda och tjänstemän att lyssna till vad medlemmarna tycker, vilket vi gör genom de olika kanaler vi har tillgång till - men frågan är om vi verkligen når alla grupper som vi vill? Lyckas vi med att fånga upp alla de bra idéer som finns bland er medlemmar?
Det är något som vi inte känner oss alldeles säkra på.
Församlingen fullmäktige har därför beslutat att genom en enkät, fånga upp de tankar, idéer och förslag som finns bland er medlemmar.
Så nu bjuder vi in dig som läser detta att delta i den här undersökningen. Vi vänder oss till dig som är jude - eller lever tillsammans med en jude - och som är eller skulle kunna bli medlem i Judiska Församlingen i Stockholm.
Det vi behöver just nu är din mejladress samt ditt för- och efternamn - sänd dem till enkat@jfst.se. När undersökningen påbörjas, kommer du att få ett inbjudningsmejl med en länk till enkäten.
Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för den långsiktiga planering av församlingens verksamhet som församlingsledningen avser att genomföra under det närmaste året.
Uppmuntra gärna dina vänner och bekanta, som kan tänkas vara intresserade av enkäten, att också delta. Både dina och deras synpunkter är viktiga för oss.
Och självklart: Alla individuella svar kommer att behandlas konfidentiellt.

 


Visuell Makt - föreläsning av Joanna Rubin Dranger

Måndag 1 juni klockan 18.30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3

Föreläsning om hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och stereotypa bilder hänger ihop.
Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än någonsin tidigare, vi sprider också våra bilder till en vidare krets. Sedan 2012 har vi kunnat följa en rad polemiska debatter om stereotypa bilder och föreställningar i kulturen. Föreläsningen ger en fördjupad kännedom om rasstereotypa bilders historia, funktion och samtida repetitioner. Joanna Rubin Dranger är professor i illustration på Konstfack. Medtag medlems- eller id-kort för säkerhetskontroll. Obligatorisk föranmälan senast 29 maj till john.gradowski@jfst.se eller 08-587 858 10.

 


Vill du bli kulturproducent hos oss?

Sök senast 29 maj!

Läs mer här!


 


Orgelkonsert i Stora synagogan

OGAV - Orgeln i judisk musik
KÖRER, KULTURER, KUNSKAP.


Onsdag 27 maj kl 19.00 konsert med kantor Isidoro Abramowicz. Stockholms Stora Synagoga, Wahrendorffsgatan 3A. Fem organister - fyra körer - allsång
Organister:Ulf Samuelsson, Stefan Själander, Lars-Gunnar Sommarbäck, Mattias Wager, Sofia Winiarski.
Körer:Sankta Eugenia Vokalensemble, medlemmar ur Gustavsbergs kammarkör, Judiska församlingens nya kör, körsångare från Hillelskolan.


KONSERTBILJETTER: Ordinarie 100 kr. Medlem i församlingen och ungdomar upp till 20 år 60 kr. Barn upp till 12 år gratis. Konsertbiljetter bokas senast 26 maj via john.gradowski@jfst.se eller 08 - 587 858 10.
Arrangörer: Judiska församlingen, Sensus Stockholm, Svenska kyrkan, Stockholms stift och Vargkatten Produktion med stöd från Heckschers Stiftelse. 

 


Information om fullmäktigevalet 8 november

Val till fullmäktige i Judiska församlingen äger rum söndag 8 november
Röstlängden (förteckningen över röstberättigade medlemmar) är tillgänglig på Judiska församlingens kansli, Wahrendorffsgatan 3b, under tiden 15 - 31 maj. Vid intresse att ta del av röstlängden, (endast för medlemmar) kontakta antingen Lilian Schenkman, 08-587 858 23 eller Birgitta Bredskog, 08-587 858 08 för att komma överens om tid.
Medlem som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter, eller felaktigt har uteslutit någon från röstlängden, ska senast den 20 juni valåret skriftligen till styrelsen begära att uppgiften rättas. Inkommen betalning för skuld avseende medlemsavgift ska likställas med begäran om rättning. Styrelsen prövar inkomna besvär och ska senast den 1 juli fastställa röstlängden. Styrelsen ska låta stryka från röstlängden den som utträtt eller avlidit. Röstkort, valkuvert och övrigt material inför valet skickas ut med början i september.


Kallelse fullmäktigemöte 28 maj 2015 

Årsstämma 28 maj 2015  


Judiska församlingen söker generalsekreterare

Läs mer här
Claims Conferens är med och finansierar vår Seniorverksamhet såsom hembesök, kosher mat leveranser, ekonomiskt stöd, samtalsstöd.
Se närmare avsnittet om Senior verksamheten .