AA022722

Församlingens Sociala sektion erbjuder råd- och stödinsatser för enskilda och familjer. Verksamheten vänder sig till alla ålderskategorier och ger individuell rådgivning samt erbjuder deltagande i gruppaktiviteter. Vid behov samarbetar vi även med andra myndigheter i samhället.

Våra kuratorer kan för alla åldersgrupper erbjuda:

  • Individuella stödkontakter
  • Stöd till flyktingar och asylsökande
  • Råd och stöd till enskilda och familjer i olika livssituationer/livskriser
  • Hjälp vid kontakt med olika myndigheter och institutioner.

Du som behöver någon att tala med, kontakta Helene Eliasson-Lundström, tel 08-587 858 62 eller 070-759 05 79, på helgfria tis, ons och tors kl. 10.00 - 11.00.  Självfallet har vi tystnadsplikt.
Läs också om vår Seniorverksamhet.