Välkommen!

För skolungdom/studenter

I vår FAQ finns information som kan vara till nytta för dig som studerar.

Du kan alltid kontakta Judiska biblioteket om det är nån bok du söker eller leta efter den i libris.kb.se
Hillelförlagets hemsida finns många böcker som kan vara till nytta eller glädje. Många av dem finns även i Judiska biblioteket.