Sociala och kulturella program
Vi anordnar regelbundet utflykter, föredrag, café 84 och firande av judiska helgdagar.

För mer information och schema kontakta Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79, helene.eliasson.lundström@jfst.se

Hemstöd
Du kan få hembesök av vår personal 1–2 gånger per vecka. I hemstödet ingår hjälp med enklare göromål i vardagen såsom matlagning, inköp, ledsagning, promenader och sällskap vid måltider (OBS ej städning). Du kan även få besök av oss om du är på sjukhus eller äldreboende. Stödet ges efter behovsprövning och kan ges regelbundet eller som punktinsatser. Stödet ska ses som komplement till den service du kan få genom kommunal hemtjänst/ledsagning m.m. Hemstödet är avgiftsfritt för församlingens medlemmar.

För mer information kontakta Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79, helene.eliasson.lundström@jfst.se

Meals on Wheels
Leverans av kosher mat till bostaden för äldre och sjuka. Du kan beställa koshermat veckovis.

För mer information kontakta Agi Körösi, tel 08-587 858 23, agi.korosi@jfst.se

Kuratorsverksamhet
Vi erbjuder samtalsstöd och hjälp med kontakt i myndigheter eller finansiellt stöd.

För mer information gällande samtalsstöd och kontakt med myndigheter kontakta Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79, helene.eliasson.lundström@jfst.se 

För mer information om finansiellt stöd kontakta Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79, helene.eliasson.lundström@jfst.se 

Seniorveckor
Under seniorveckorna kan seniorer delta i vår sommarverksamhet. Vi erbjuder avkoppling, intressanta föredrag, underhållning, jiddischkeit och vacker natur.

För mer information kontakta Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79, helene.eliasson.lundström@jfst.se

Telefontid
Helene Eliasson-Lundström/Sociala avdelningen tel: 0707- 590 579. Telefontiden är i regel helgfria tis, ons och tors kl. 10.00 - 11.00. Vid undantag finns ett meddelande på telefonsvarare. Tack för att ni beaktar detta.

Avslutat samarbete med Claims

Judiska församlingen har, som tidigare informerats, avbrutit samarbetet med Claims avseende hemstödet och söker nu fortsätta verksamheten men med annan finansiering. Vi genomför dessa förändringar för att kunna ge bättre stöd till fler seniormedlemmar än vad vi gör idag. Om du har frågor om Claims kontakta Laila Takolander på tel. 072-070 22 73 e-post laila.takolander@jfst.se

Du som nu redan har hemstöd kommer att fortsätta få detta stöd precis som tidigare under 2018. Du som är över 65 år eller har en anhörig över 65 år som inte har hemstöd men är intresserad av att få veta mer/ansöka om hemstöd från församlingen, är välkommen att höra av dig till Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79, helene.eliasson.lundström@jfst.se