bar mitsvar

Välkommen till Judiska församlingens religiösa sektion.

Tillsammans med en mängd ideella krafter är det de anställda vid religiösa sektionen som gör det religiösa judiska livet i Stockholm möjligt.

Via religiösa sektionen kan du komma i kontakt med rabbinerna och kantorerna. Vid livets milstolpar hjälper religiösa sektionen till. Kontakta religiösa sektionen när du planerar namngivning av ditt barn, när det blir aktuellt med brit mila (manlig omskärelse), eller begravning, bar- och batmitsva (konfirmation) eller vigsel. Vid besök i mikva (rituellt bad) eller för skilsmässa, kosherfrågor eller konvertering är det också religiösa sektionen du skall kontakta. Rabbiner och kantorer arbetar under tystnadsplikt.

Kontakta rabbin Ute Steyer
Kontakta rabbin Amram Maccabi

Stockholms Stora synagoga
Adat Jeschurun
Adat Jisrael

Behöver du kosherintyg för export?

Judiska församlingen i Stockholm erbjuder kosherintyg för export till hela världen. Vänligen kontakta gunila.lefebure@jfst.se