Judiska församlingen är en ideell organisation där medlemmarna väljer sina representanter i medlemsval precis som i riksdags- och kommunalval.

Vart tredje år hålls församlingsval där Judiska Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Fullmäktige fungerar som församlingens "riksdag". Fullmäktige väljer sedan församlingens ordförande samt församlingens styrelse vilka utgör församlingens "regering". Den 11 november 2018 hölls det senaste valet vid Judiska Församlingen i Stockholm. Nästa val äger rum 2021.

Valresultat 2018 (PDF)
Personkryss (PDF)

Valresultat 2015 (PDF)
Personkryss mm 2015 (PDF)
Valresultat 2012  (PDF)
Valresultat 2009  (PDF)
Valresultat 2006  (PDF)

Politiska grupper
Som medlem i Judiska Församlingen kan du genom val påverka församlingens verksamhet. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid

Fullmäktige fattar bland annat beslut om församlingens mål och inriktning, budget, medlemsavgiftens storlek, avgifter för särskilda tjänster, anställer rabbiner och kantorer samt väljer styrelse. Fullmäktige väljer dessutom en prövningsnämnd för prövning av besvär över fastställd medlemsavgift samt en valnämnd, en valberedningsnämnd och en tolkningsnämnd.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer som handhar verksamheter av mera bestående karaktär. Alla fullmäktigeledamöter, styrelsen och kommittéledamöter är obetalda lekmän. Fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per år och medlemmar i Judiska Församlingen är välkomna att närvara vid dessa möten.

Styrelsen 2019-2022
Judiska församlingens fullmäktige beslutade tisdagen den 18 december 2018 att utse följande styrelse för perioden 2019-2022. Efter namnet anges den politiska grupp som personen företräder.

Ordförande: Aron Verständig (JS)
Vice ordförande: Hanna Halpern (JE)
Ekonomiansvarig: Michael Zamek (JS)

Övriga ledamöter:
Vladan Boskovic (JM)
Dan Levy (JF)
Richard Muhlrad (JS)
Daniel Nisell (JE)
Lotta Reisch Jensen (JE)
Gabriella Riboe (JS)
Eva Stein (JM)

Fullmäktigeledamöter 2019-2022

Judisk Samling
Aron Verständig, Gabriella Riboe, Harry Goldman, Patrik Lebenswerd, Michael Zamek, Paula Grossman, Richard Belchatowski, Richard Mühlrad, Jens Lapidus, Deanne Okret Mannelid.

Judisk Enhet
lena Posner Körösi, Hanna Halpern, Peter Neuman, Daniel Nisell, Lotta Reisch Jensen, Henrik Salamon, Jonathan Körösi, Richard Steinhoff

Judisk Mångfald
Eva Stein, Daniel Janse

Judisk Framtid
Dan Levy

Ordförande fullmäktige Harry Goldman fram till juni 2020 därefter Henrik Salamon fram till valet 2021.

Samtliga styrelseledamöter kan kontaktas via info@jfst.se


Modell organisation (PDF)
Stadgar JF
Valordning 2014-05-27

Statutes in English