Judiska församlingen söker en ny säkerhetschef då vår säkerhetschef kommer att sluta sin anställning och gå vidare till nya utmaningar.
Församlingen är en ideell organisation med drygt 4 300 medlemmar och bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Stockholm men även på vårt sommarläger.
Som säkerhetschef ansvarar du för att leda arbetet för att säkerställa en trygg miljö för församlingens alla verksamheter.

Den person vi söker bör ha följande egenskaper som:
- Erfarenhet från ledning av en säkerhetsorganisation/säkerhetspersonal
- Kunskap och erfarenhet om operativt arbete inom JSS
- Kunskap om fysisk säkerhet/tillträdesskydd
- Kunskap om utvecklingsarbete inom en säkerhetsorganisation
- Arbeta med skyddsdimensionering av objekt
- Kunskap inom avvikelsehantering/incidentrapportering
- Erfarenhet om hur myndigheter så som polisen och Säpo fungerar
- Förmåga att motivera och leda medarbetare
- Förmåga att jobba målinriktat och strategiskt, både kort- och långsiktigt
- Kunskap och erfarenhet inom kris- och katastrofarbete
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- Relevant akademisk utbildning
- En väl utvecklad helhetssyn och lätt för att samarbeta
- Bra fysiskt hälsotillstånd och självklart inte finnas med i polisens belastningsregister.

Frågor besvaras av ekonomichef Peter Christensen tel. 08-587 858 32 mobil 072-387 36 41.
Ansökan inklusive CV ska vara Judiska församlingen tillhanda senast den 30 september 2016, peter.christensen@jfst.se eller Judiska församlingen, att: Peter Christensen, Box 7427, 103 91 Stockholm.