Säkerhetsansvarige på Bajit meddelar att ingen som inte är anmäld kommer att släppas på söndag. Det gäller även de som är uppsatta på väntelistan. Tyvärr!