Det är helt fullt och inga fler anmälningar kan tas emot. Till dem som anmält sitt intresse via Facebook: de gäller INTE som inträdesbevis! Endast de som fått en bekräftad inbjudan kommer att släppas in.