Verksamheten på Judiska församlingen i Stockholm fortsätter som vanligt. Inga aktiviteter ställs in. Vi håller oss naturligtvis uppdaterade om allt som händer och ändrar vårt beslut om det skulle behövas. Vi har förstärkt våra resurser och har en god dialog med Polisen. Vi ber alla våra besökare att iaktta försiktighet och rapportera direkt till oss om ni ser något misstänkt.