Judiska Centralrådet har uppmärksammat att den moderate riksdagsmannen Finn Bengtsson motionerat om att icke medicinsk motiverad manlig omskärelse på barn under 18 år skall förbjudas. Judiska Centralrådet kommer som tidigare att med kraft agera för att förhindra varje form av inskränkning när det gäller brit milah, manlig omskärelse.