Med anledning av den debatt på sociala medier som debattartikeln i DN den 8 augusti, undertecknad av bland annat Judiska församlingen rabbin Ute Steyer, skapat vill jag göra följande uttalande.

Judiska församlingen anser att religionsdialog är mycket viktigt för att skapa ett bättre samhälle. Judiska församlingens rabbiner och religiösa tjänstemän har under många år varit en del av Sveriges interreligiösa råd i likhet med företrädare för de organisationer som skrev under debattartikeln. Jag anser att det är viktigt att de judiska församlingarna även i fortsättningen är med i dessa sammanhang, även om vi inte delar de andra deltagarnas åsikter i alla frågor.

Jag ställer mig bakom budskapet i artikeln - att det är av ytterst stor vikt att de religiösa organisationerna tillsammans arbetar mot religiöst motiverat våld och den ökade misstron och rädsla som riskerar att polariserar vårt samhälle, även om jag inte tycker att alla formuleringar är helt lyckade. Det är tydligt att artikeln är en kompromiss och från mitt perspektiv så borde det tydliggjorts att judar i Europa under senaste år varit särskilt utsatta för religiöst motiverat våld i form av olika terroristattentat mot judiska mål i Europa.