Genom vårt folks historia som am jisrael har vi gått igenom många svåra prövningar, förföljda endast för att vara judar. Varje gång, när hatet tilltog visste vi att vi behövde vara enade, stå upp och stärka varandra. I ljuset av den alltmera tilltagande våldsamma antisemitismen i världen, i Europa och inte minst i Sverige, och med tanke på terrorattacken i en synagoga i Pittsburgh som kostade elva människors liv, sårade många och ödelade livet på otaliga människor gör vi vad judar alltid har gjort: vi står tillsammans! Vi, Sveriges rabbiner, uppmanar dig att komma till synagogan, en plats för bön och en mötesplats denna Shabbat (lördag), för att öppna ditt hjärta för din nästa, för att ge varandra styrka och stå enade! Vi bjuder även in våra vänner att delta och stå enade med oss.
http://jfst.se/delta-under-en-gudstjanst/

Throughout our history as a nation, as am yisrael, our people unfortunately has known many difficult moments, persecuted only because we were Jews. Each time, when the hatred increased we knew that we needed to unite, stand firm and strengthen each other. In light of the horror of the growing anti-Semitic hate crimes in the world, here in Sweden, in Europe, and this week in the shooting and the murderous attack on a synagogue in Pittsburgh that cost the lives of eleven Jews, injured many and devastated the lives of so many: It is time for us to do what we have always done as Jews -- we stand together! We, rabbis of Sweden, call upon you to come to synagogue this shabbat - a place of prayer and a place of meeting, to open your heart to each other, to strengthen, and to unite. We invite our friends to come and stand with us.
http://jfst.se/delta-under-en-gudstjanst/

Rabbin Moshe David Hacohen, Malmö Rabbin Amram Maccabi, Stockholm Rabbin Ute Steyer, Stockholm
Rabbin Uzi Levian, Göteborg