Välkommen att fira sederkvällarna i Judiska församlingens regi 22 och 23 april
FÖRSTA KVÄLLEN: Fredagen den 22 april kl 20.30 under ledning av Stockholms B’nei Akiva shlichim, Aluma och Assaf Berkovich. Särskilt program för barnen med sång, spel och lek.
ANDRA KVÄLLEN: Lördagen den 23 april kl 20.00 under ledning av rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz.
Pris: Medlemmar i Judiska församlingen: 280 kr för vuxna, 200 kr för barn mellan 3-12 år. Icke-medlemmar: 400 kr för vuxna, 300 kr för barn mellan 3-12 år.
OBS! Begränsat antal platser. Obligatorisk föranmälan, då plats också meddelas, till gunila.lefebure@jfst.se OBS! Bindande anmälan. Sista dag för anmälan och inbetalning är torsdagen den 14 april till pg 28 24-1 eller swisha till: 12 300 18 549. Ange namn, antal barn, vuxna och vilken av sederkvällarna det gäller. OBS! Även avanmälan senast den 12 april, annars debiteras kostnaden.