Med anledning av nattens händelse i Paris informerar JSS (Judisk Säkerhet i Sverige) följande: Vi har kontinuerliga samtal med svensk polis och säkerhetstjänst och deras gemensamma bedömning är att säkerhetsläget inte förändrats. Vi följer självklart utvecklingen och informerar om eventuella förändringar. Precis som tidigare har vi relevant säkerhet och bevakning kring judiska intressen.