Den 16 november beslutade såväl Säkerhetspolisen som Försvarsmakten att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Innan beslutet offentliggjordes underrättades JSS av Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen har dock inte lämna några uppgifter om något specifikt hot riktat mot Judiska Församlingen.

JSS i såväl Stockholm, Göteborg och Malmö samarbetar som alltid nära - och i dialog med Polisen, Polisens underrättelsetjänst, Säkerhetspolisen samt övriga myndigheter gällande vår hotbild.

Med anledning av rådande situation kommer säkerheten utökas för att tillse att vår verksamhet kan fortgå så normalt som möjligt.

JSS Stockholm uppmanar samtliga medlemmar och besökare att kontakta oss - 08-587 850 00 - om ni har frågor, funderingar eller information som kan påverka vår säkerhet.