Rabbin Amram Maccabi har tyvärr meddelat att han inte vill förlänga sitt kontrakt när det går ut i Augusti. Han har meddelat att han kan vara kvar på deltid tills en ny rabbin är på plats. Styrelsen kommer snarast påbörja rekrytering av en ny rabbin. Styrelsen vill även passa på att tacka Rabbin Maccabi för den stora insats han gjort för det judiska Stockholm under de senaste tre åren.

/Styrelsen