Kära medlemmar,

Onsdag kväll firar vi purim då vi läser den fantastiska historien om den modiga drottning Ester och hennes kloke släkting Mordechai som räddade det judiska folket från undergång. I alla våra synagogor uppmärksammas purim ikväll med megillaläsning och aktiviteter för såväl stora som små!

Nyligen genomförde vi en enkät bland våra medlemmar. För oss i styrelsen är det viktigt att vi med jämna mellanrum tar reda på vilka typer av verksamheter och aktiviteter som våra medlemmar efterfrågar. Vi har också möjlighet att ställa flera andra relevanta frågor. Denna gång var det närmare 800 personer som besvarade enkäten och i Tachles kommer en redogörelse för dess resultat. En sak som är tydlig från såväl denna enkät som den som genomfördes 2015 är att kampen mot antisemitism finns bland de mest prioriterade områdena.

På detta område gör vi en del själva, men också mycket i samarbete med andra organisationer. Under de senaste 1-2 åren har vi byggt upp ett fint samarbete med den amerikanska människorättsorganisationen American Defamation League (ADL). ADL, bildad 1903, är en av USAs äldsta organisationer av sitt slag och har med sina över 300 anställda rejäla muskler. I veckan har vi haft besökt av en delegation från ADL som också träffat representanter för polisen och från andra myndigheter och organisationer. Dessa strategiska samarbeten är verkligen viktiga för att vi ska kunna driva de frågor som är viktiga för oss.

En viktig fråga är det isländska lagförslaget om att förbjuda brit mila (omskärelse). På Island finns inte särskilt många judar, däremot är risken stor att ett isländskt förbud kan påverka den danska debatten om omskärelse som pågått i flera år. Ett eventuellt danskt förbud skulle med stor sannolikhet i sin tur få stor påverkan på övriga Skandinavien. Mot den bakgrunden arbetar vi i nära samarbete med de övriga nordiska församlingarna samt med andra judiska organisationer, inklusive World Jewish Congress, med denna fråga. Idag (onsdag) träffar rabbin Ute Steyer och jag Islands ambassadör för att framföra våra protester mot förslaget.

Med dessa ord skulle jag vilja önska er alla en glad purim!