Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesdepartementet
103 33 Stockholm

Stockholm den 2 juni 2016

Bästa Margot,

Jag vill inledningsvis tacka Dig för ett bra och konstruktivt möte senast vi sågs. Jag skriver nu till Dig med anledning av en resolution som antogs av Unescos Executive Board i april 2016. Den aktuella resolutionen behandlar bland annat situationen kring Tempelberget i Jerusalem. En plats som är av mycket stor vikt för såväl judendomen, islam, och kristendomen, och den plats som vi judar sedan årtusenden vänder oss till i våra böner.
Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att denna resolution, introducerad av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan, inte på något vis erkänner en judisk eller en kristen koppling till Tempelberget. Resolutionen använder i stort sett uteslutande arabiska namn på de platser som förekommer i texten. De judiska namn som ändå förekommer är satta inom citationstecken. Resolutionen innehåller dessutom grava ogrundade anklagelser mot Israel som bland annat påstås ha planterat ut falska judiska gravar.
Sverige valde, till skillnad från de allra flesta EU-länder som deltog i beslutet, att rösta för resolutionen. Ett av de fyra EU-länder som röstade för den aktuella resolutionen – Frankrike – har sedan dess ångrat sitt agerande. Den franske premiärministern Manuel Valls yttrade den 11 maj inför det franska parlamentet att resolutionen innehåller olyckliga formuleringar som borde ha undvikits. Valls betonade även att Frankrike inte förnekar den judiska kopplingen till Jerusalem. I ett brev ställt till de franska judiska församlingarna har president Francois Hollande klargjort att Frankrike inte kommer att stödja en resolution med ett liknande innehåll i framtiden.
Jag skulle mot denna bakgrund uppskatta ett klargörande från den svenska regeringens sida. Hur ser Sveriges regering på den judiska kopplingen till de heliga platser som omnämns i den aktuella resolutionen och ställer sig den svenska regeringen bakom de svepande anklagelserna mot Israel om att ha planterat ut falska gravar för att på så sätt förstärka den judiska kopplingen till tempelberget?

Med vänlig hälsning,

Aron Verständig
Ordförande Judiska Centralrådet i Sverige