Torsdag 29 mars Bedikat chametz, tidigast 20.05 Mat för resterande chametsmåltider placeras på en separat plats. Fredag 30 mars Ta’anit bechorim – de förstföddas fasta, start kl 04.09. Förtäring av chametz senast 10.40. Förbränning av chametz senast kl 11.46 (tillfälle att bränna chametz finns på församlingens gård på Wahrendorffsgatan.)

 

Stockholms Stora synagoga

Erev pesach, fredag 30 mars, första sederkvällen

Kvällsgudstjänsten börjar (maariv) ............................... kl. 18.30

Ljuständning....................................................................kl. 19.07

 

Pesach dag 2, lördag 31 mars, andra sederkvällen

Morgongudstjänst börjar ............................................... kl. 09.15

Kvällsgudstjänsten börjar (maariv)............................... kl. 18.30

Ljuständning från befintlig låga.................................... kl. 20.19

 

Pesach dag 2, 1 april

Morgongudstjänst börjar............................................... kl. 09.15

Jom tov slutar................................................................ kl. 20.22

 

Pesach, dag 7 (börjar kvällen 5 april)

Kvällsgudstjänsten börjar (maariv) .............................. kl. 18.30

Ljuständning på kvällen................................................. kl. 19.22

 

Pesach, dag 7

Morgongudstjänst 6 april............................................... kl. 09.15

 

Pesach, dag 8 (börjar kvällen 6 april)

Kvällsgudstjänsten börjar (maariv)............................... kl. 18.30

Ljuständning på kvällen från befintlig låga................... kl. 19.24

 

Pesach dag 8, 7 april

Morgongudstjänst med jiskor ........................................ kl. 09.15

Pesach slutar................................................................... kl. 20.37

 

Adat Jisrael och Adat Jeschurun

Fredag 30 mars – Ta’anit bechorim

Morgongudstjänst i A. Jisrael........................................................ kl. 08.15

Morgongudstjänst i A. Jeschurun.................................................. kl. 08.30

Efter gudstjänsten är alla hjärtligt välkomna till en sijum i Adat Jeschurun och sijum i Adat Jisrael. Förfriskningar serveras. Även ickeförstfödda är naturligtvis välkomna! (Förstfödda som deltar på sijum kan avsluta fastan efter detta.)

Kvällsgudstjänst börjar (mincha, maariv i Sessionssalen)........... kl. 18.30

Ljuständning.................................................................................. kl. 19.07

1:a sederkvällen börjar.................................................................. kl. 20.16

Ingen mincha, maariv i Adat Jisrael. Kontakta rabbin Greisman för info om alternativ, tel 070-790 89 94.

 

Shabat 31 mars – pesach dag 1

Morgongudstjänst rabbin Maccabi i  Adat Jisrael..................... kl. 09.00

Kvällsgudstjänst börjar (mincha, maariv)................................. kl. 19.09

2:a sederkvällen börjar (omerräkning inleds) .......................... kl. 20.19

Ingen mincha, maariv i Adat Jisrael. Kontakta rabbin Greisman för info om alternativ, tel 070-790 89 94.

 

Söndag 1 april – pesach dag 2

Morgongudstjänst rabbin Maccabi i Adat Jeschurun.................. kl. 09.00

Havdala.......................................................................................... kl. 20.22

 

Måndag 2 april – 1:a dagen chol hamoed

Morgongudstjänst endast A Jisrael .............................................. kl. 08.15

 

Tisdag 3 april–torsdag 5 april 2:a dagen till och med 4:e dagen chol hamoed

Morgongudstjänst........................................................................ kl. 07.30

 

Torsdag 5 april – erev pesach dag 7

Kvällsgudstjänst börjar (mincha och maariv, ljuständning)........ kl. 19.22

 

Fredag 6 april – pesach dag 7

Morgongudstjänst rabbin Maccabi i Adat Jisrael......................... kl. 09.00

Kvällsgudstjänst börjar (mincha och maariv, ljuständning)........ kl. 19.24

 

Shabbat 7 april – pesach dag 8

Morgongudstjänst med maskir  rabbin Maccabi i Adat Jeschurun.... kl. 09.00

gudstjänst börjar (mincha).................................................................. kl. 19.30

Pesach slutar....................................................................................... kl. 20.37

För barngudstjänster under pesach i de traditionella synagogorna hänvisar vi till Jedion och till församlingens nyhetsbrev.

 

Gudstjänster på Hemmet under pesach

Minjan på Hemmet under pesach blir följande dagar:

Första dagen pesach, lördag den 31 mars kl. 09.15

Åttonde dagen pesach (med Mazkir), lördag 7 april kl 09.15