'Det är med glädje som rekryteringskommittén för en modern-ortodox rabbin i Stockholm introducerar besöket 2-6 december 2015, av nästa kandidat för tjänsten.

Rabbin Amram Maccabi är 32 år gammal, född och uppvuxen i Israel, och har en fru som heter Avia. Tillsammans har de tre barn; den yngsta är ca 18 månader och den äldsta är 7 år gammal, och de väntar tillökning.

Rabbin Maccabi fick sin smicha från Yeshivat Beit El i Israel och har därefter även gått praktisk rabbinutbildning på Strauss Amiel Institute med inriktning mot arbete för församlingar i diasporan. Utöver sin rabbinutbildning har Rabbi Maccabi en B.A. i 'Technology Management and Marketing' från Jerusalem College of Technology och han har arbetat som konsult för israeliska företag. Sedan 2012 arbetar han som rabbin för en församling i Halifax, Canada. Halifax tillhör inte ett av de stora judiska centra i Canada.

Stockholm tilltalar rabbin Maccabi och familjen då de sporras av de utmaningar en anställning här skulle medföra, samtidigt som de ser stor potential för vår församling. Församlingen i Halifax som enligt vad rabbin Maccabi tror, påminner till viss del om vår församling, har gett honom nyttiga erfarenheter av att arbeta i diasporan, och han trivs bra i en sådan miljö. Rabbin Maccabi har ett kontrakt med församlingen i Halifax som sträcker sig till augusti 2016. Närheten till hustruns familj i Israel ser de båda som ett ytterligare plus med Stockholm.

Hustrun Avia har en examen i industriell design och driver ett eget företag. Hon har stora erfarenheter av att jobba med barn och ungdomar samtidigt som hon är involverad i rabbni Amrams arbete. Hon undervisar i hebreiska och håller ibland shiurim i ett brett spektrum av judiska spörsmål i församlingen i Halifax.

Rekryteringskommittén har är enig i bedömningen att detta är en mycket intressant kandidat för positionen. Han ger ett varmt, moget och avslappnat intryck vid intervjuer. Han är kunnig inom det judiska och har färdigheter som är mycket kvalificerande. Han är Baal Koreh (läser ur Torah), Baal Tfilah (officiant i G-dstjänster) samt Sofer Stam (läser, skriver och redigerar Torah-rullar, Tefillin och Mezuzot). Att han eventuellt skulle kunna tillträda tjänsten först i augusti 2016 är något kommittén tagit i beaktande, men man anser att denna nackdel inte överskuggas av rabbin Maccabis kvalifikationer.'