Den 11 januari 2016 fattade Judiska församlingens styrelse följande beslut gällande avgifter till Glämsta:
Styrelsen konstaterar att informationen om de nya principerna för avgifter till Glämsta gick ut sent, endast någon vecka före anmälningssidan öppnade. Därför beslutar styrelsen att 2015 års principer för avgifter till Glämsta även ska gälla för 2016. Detta innebär att eventuellt associerat medlemskap inte påverkar avgiften. Detta beslut innebär även att ett associerat medlemskap inte påverkar turordningen till Glämsta. Vi kommer som en följd av detta att låta anmälningssidan till Glämsta vara öppen en vecka till.