Vad händer i Bajit-projektet?

Läs mer på Bajits egen hemsida - klicka här!