På bilden från vänster: Gabriella Riboe, Lotta Reisch Jensen, Hanna Halpern, Aron Verständig, Eva Stein, Michael Zamek, Dan Levy, Daniel Nisell, Vladan Boskovic och Richard Muhlrad (ej med på bild)

Styrelsen 2019-2022
Judiska församlingens fullmäktige beslutade tisdagen den 18 december 2018 att utse följande styrelse för perioden 2019-2022. Efter namnet anges den politiska grupp som personen företräder.

Ordförande: Aron Verständig (JS)
Vice ordförande: Hanna Halpern (JE)
Ekonomiansvarig: Michael Zamek (JS)

Övriga ledamöter:
Vladan Boskovic (JM)
Dan Levy (JF)
Richard Muhlrad (JS)
Daniel Nisell (JE)
Lotta Reisch Jensen (JE)
Gabriella Riboe (JS)
Eva Stein (JM)