Judiska församlingen får ny molnbaserad telefonilösning. Systemet kommer att sjösättas på onsdag den 18/4 med start kl. 10.00.
Det innebär att det kan vara svårt att nå oss alla från då och ett par timmar framåt.