Judiska församlingens fullmäktige beslutade torsdagen den 17 december 2015 att utse följande styrelse för perioden 2016-2019.

Ordförande: Aron Verständig, Judisk Samling (JS)
Vice ordförande: Carl-Henrik Knutsson, Judisk Enhet (JE)
Ekonomiansvarig: Michael Cohn, (JS)

Övriga ledamöter:
Deanne Okret-Mannelid, (JS)
Markus Kaplun, (JS)
Peter Neuman, (JE)
Lotta Reisch Jensen, (JE)
Mats Sellei, Judisk Mångfald (JM)
Daniel Janse, (JM)
Dan Levy, Judisk Framtid

Ordförande för fullmäktige: Under åren 2016 – juni 2017 utses Harry Goldman, (JS)
Vice ordförande under samma period: Henrik Salamon, (JE)
Fr. o m juli 2017 är Henrik Salamon, (JE) ordförande och Harry Goldman, (JS) vice ordförande