I fortsättningen kan du lätt betala inträde till våra evenemang via Swish. Vårt nummer är 1230018549. För att kunna allokera pengarna till rätt evenemang måste det framgå vad inbetalningarna avser!